Pieskatīšanas grupiņa:

Mērķis – Pieskatīt draudzes mazuļus no 1-4 gadiem dievkalpojuma norises laikā, nodrošinot tiem drošu un estētisku vidi.

Pieskatīšanas grupiņas norise:

  • —Mūsu Misija ir būt mīlošām pieskatītājām, kuras mīl bērnus;
  • —Nodrošināt bērniem mīļu pieskatīšanu un drošu vidi;
  • —Piedāvāt bērniem dažādas rotaļnodarbības, kurās tiek vēstīts par Kristus mīlestību;
  • —Būt sadraudzībā ar Svētdienas skoliņas bērniņiem un Kristīgā ģimeņu centra skolotāju un darbinieku komandu.

Mūsu priekšnesums “Labo domu gads” pasākumā.

Iestudējām kopā ar bērniem pasaku par “Sērkociņu pārdevēju”.