Sadzirdēt, mainīt un attīstīt

projekta-baneris

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas “NVO fonds” apakšprogrammas “Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma” projekts

“Sadzirdēt, mainīt un attīstīt”

līg nr. 2012.EEZ/DAP/MIC/032/1/K/066

2014.gada darba plāna mērķis: Veicināt ĢBAC „Brīnumiņš” darbības attīstību, iesaistot Centra cilvēkresursus, pilnveidojot un papildinot Centra piedāvāto pakalpojumu klāstu un veidojot iedzīvotājos izpratni par pilsoniskas sabiedrības veidošanos.

Lasīt vairāk

Mazulīšu grupiņas ziemassvētki

Mazulīšu rotaļnodarbībās bērni baudīja pirkstiņkrāsas priekus! Skolotāja Agnesīte mums palīdzēja atstāt savas mazās plaukstas nospiedumu uz lielo, balto papīru. Zīmēšanas prieki izvērtās gan uz papīra, gan apģērba, gan paguvām izgaršot krāsu garšu!

 

Picture 1 of 10

8. decembra seminārs

Ģimeņu un bērnu attīstības centrs “Brīnumiņš” projekta „Sadzirdēt, mainīt un attīstīt!” ietvaros 8. decembrī organizēja semināru „Cilvēka psihosociālā attīstība. Jauno ģimeņu līdzdalība un iesaistīšana aktuālu jautājumu un problēmu risināšanā.” Tika runāts par to, kā ģimenes no paaudzes paaudzē nodod savus stāstus, tā veidojot savas ģimenes musturu, to apzinoties un iepazīstot, veidojas dzimtas spēks un resursi, kam ir liela nozīme katra cilvēka dzīvē). Semināru vadīja pieaicināti lektori – ģimenes psihoterapeite Jolanta Ūsiņa. Semināra laikā notika tikšanās ar Talsu Mācību centra „ BUTS” filiāles vadītāju Daci Zeļģi. Seminārā piedalījās 19 Talsu novada iedzīvotāji, kā arī semināra organizētāji. Semināra laikā tika nodrošināta bērnu pieskatīšana un kafijas galds semināra dalībniekiem.

Projekta ietvaros arī turpmāk tiek plānots organizēt seminārus par iedzīvotājiem aktuālām tēmām. Nākamais seminārs tiek plānots 2015.gada marta mēnesī.

 

Picture 1 of 3

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Latvijas valsts.
| www.sif.lv | www.eeagrants.lv | www.eeagrants.org |

29. septembra seminārs

Ģimeņu un bērnu attīstības centrs “Brīnumiņš” projekta „Sadzirdēt, mainīt un attīstīt!” ietvaros 29. septembrī pl.18:00 organizēja semināru. Seminārā tika apskatītas sekojošas tēmas: „Attiecības ģimenē. Jauno ģimeņu līdzdalība un iesaistīšana aktuālu jautājumu un problēmu risināšanā”. Semināru vadīja pieaicināti lektori Diāna Zande un Inguna Ābola. Semināra laikā tika prezentēts Talsu PII „Sprīdītis”. Seminārā piedalījās 35 Talsu novada iedzīvotāji, kā arī semināra organizētāji. Semināra laikā tika nodrošināta bērnu pieskatīšana, kā arī kafijas galds semināra dalībniekiem.
Projekta ietvaros arī turpmāk tiek plānots organizēt seminārus par iedzīvotājiem aktuālām tēmām. Nākamais seminārs tiek plānots 2014.gada decembra mēnesī.

 

Picture 1 of 6


Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Latvijas valsts.
| www.sif.lv | www.eeagrants.lv | www.eeagrants.org |

Viesošanās Pelču speciālā internātpamatskolā – attīstības centrā

ĢBAC „Brīnumiņš” kolektīvs „Sadzirdēt, mainīt un attīstīt!” projekta ietvaros viesojās Pelču speciālā internātpamatskolā – attīstības centrā. Viesošanās mērķis bija gūt pieredzi darbā ar bērniem ar īpašām vajadzībām, gūt jaunas idejas, kā arī nākotnē veidot savstarpēju sadarbību dažādu jaunu projektu ietvaros. Ciemojoties Pelčos Centra darbinieki, guva pozitīvas emocijas un noderīgas zināšanas.

 

Picture 1 of 5

Sadzirdēt, mainīt un attīstīt

sabiedribas-integracijas-fonds

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas “NVO fonds” apakšprogrammas “Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma” projekts

“Sadzirdēt, mainīt un attīstīt”

līg nr. 2012.EEZ/DAP/MIC/032/1/K/066

Mērķis: Veicināt ĢBAC “Brīnumiņš” darbības ilgtspējīgu attīstību, pilnveidojot un papildinot Centra piedāvāto pakalpojumu klāstu, stiprinot iedzīvotājos izpratni par pilsoniskas sabiedrības veidošanos un sniedzot atbalstu stabilas un stipras ģimenes veidošanā.

Lasīt vairāk

Jaunais mūzikas kabinets

teterevu-fonds

Tas, kas bērnam vajadzīgs — miers un notiekošā baudīšana bez steigas
Elīna Lāce

Svinīgā lentas griešana uzticēta mūzikas kabineta saimniecei pedagoģei Andai Kostandai un vienam no «Brīnumiņa» īpašajiem bērniem Emīlam Davidjonokam ar mammu Ilonu.

Ineses Siliņas foto
Daļa no mūzikas kabineta inventāra.
Autores foto

muzikas-kabinets2 muzikas-kabinets1

«Šodien «Brīnumiņā» atkal notiek brīnums,» 28. augusta rītā konstatēja Talsu ģimeņu un bērnu attīstības centra vadītāja Agnese Kviese. Ne velti — ja iepriekšējo sezonu centrs varēja sākt, atklājot Montesori pedagoģijas kabinetu, tad šī sezona sākas, ar patīkamu satraukumu verot jaunā mūzikas kabineta durvis.

Lasīt vairāk