Konference Kuldīgā

2015. gada 3. decembrī ĢBAC “Brīnumiņš” pārstāvēja Centru konferencē Pilsoniskā sabiedrība Kurzemē: statistika un pieredze.
Konferences vadmotīvs: Pašvaldības un iedzīvotāju veiksmīga sadarbība – pamats stiprai un attīstītai pašvaldībai.

 

Picture 1 of 6

7. decembra seminārs

Ģimeņu un bērnu attīstības centrs “Brīnumiņš” projekta „Sadzirdēt, mainīt un attīstīt!” ietvaros 7. decembrī organizēja semināru „Emocionālās un fiziskās veselības vienotība, profilakse tās saglabāšanā. Iedzīvotāju komunikācijas veicināšana ar Talsu novada institūciju pārstāvjiem.” Seminārā tika runāts par to, ka emocionālā un fiziskā veselība ir cieši saistīta ar cilvēka dzīves kvalitāti. Īpaša uzmanība tika vērsta uz emocionāli pareizu savstarpējo komunikāciju gan sabiedrībā, gan ģimenē. Lektore Ingūna Ābola ne tikai vadīja semināru, bet arī sniedza individuālas konsultācijas semināra apmeklētājiem.

Semināru vadīja pieaicināti lektori – klīnikā psiholoģe Zinta Linde un lektore Inguna Ābola. Semināra laikā notika tikšanās ar Valsts bērnu klīniskās universitātes slimnīcas medmāsu ELITU TIMMU. Seminārā piedalījās 17 Talsu novada iedzīvotāji, kā arī semināra organizētāji. Semināra laikā tika nodrošināta bērnu pieskatīšana un kafijas galds semināra dalībniekiem.

 

Picture 1 of 5

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Latvijas valsts.
| www.sif.lv | www.eeagrants.lv | www.eeagrants.org |

Talsu biedrība “Brīnumiņš” saņem Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu

2015. gadā Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu saņēmušas 50 Latvijas biedrības un nodibinājumi, kuru darbība aptver 48 Latvijas novadus. Tostarp novembrī atbalstītas jaunas aktivitātes astoņās rosīgās organizācijās, arī ģimeņu un bērnu attīstības centrā “Brīnumiņš” Talsos.

Centrs jau vairāk nekā 12 gadus piedāvā plašu aktivitāšu klāstu Talsu un Talsu novada jaunajām ģimenēm. Tajās šobrīd piedalās teju 100 ģimenes, kurām nepieciešams atbalsts – psiholoģisks, morāls vai izglītojošs. Centrs gādā par individuālām nodarbībām bērniem ar īpašām vajadzībām. Laikā, kad mazuļu vecāki apgūst nepieciešamās zināšanas ģimeņu lietās, viņu atvases pieskata profesionāli speciālisti. Individuālā pieeja bērnu un ģimeņu problēmu risināšanā, stipra komanda, spēja sēt vecākos ticību un enerģiju ir “Brīnumiņa” sekmīgās darbības pamats.

Fonda atbalstītais projekts “No sirds dodot” (EUR 6`400) sniegs atbalstu 40 novada ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām. Īpaši pielāgotie rehabilitācijas krēsli atvieglos līdzdalību centra nodarbībās arī tiem, kuriem līdz šim tas bija apgrūtinoši vai pat neiespējami.

Novembrī fonda programmas „Nāc un dari! Tu vari!” ietvaros atbalstu saņēma astoņas biedrības: Rēzeknes pilsētas Teātris-studija “Joriks”, biedrība „Dundagas bērnu un jauniešu atbalsta centrs”, Tukuma pilsētas pensionāru biedrība, ģimeņu un bērnu attīstības centrs “Brīnumiņš” Talsos, biedrība “Sukrums” Baltinavā, biedrība “Nākotnei” no Dagdas novada, Tukuma biedrība „Asni 3139” un Madonas biedrība “Mēs saviem bērniem”.

Fotogrāfijas sk. šeit: http://failiem.lv/u/unnwmku

Visas biedrības un nodibinājumi, kas saņēma fonda atbalstu, ar savu rosību bagātina apkaimes iedzīvotāju dzīvi un palīdz līdzcilvēkiem. Atbalstīto organizāciju aktivitātes aptver dažādas jomas, tostarp sociālo palīdzību, darbu ar bērniem un ģimenēm, kultūru un radošas iniciatīvas, darbu ar senioriem, jauniešu aktivitātes.

Kopumā programmā “Nāc un dari! Tu vari!” 2015. gadā Borisa un Ināras Teterevu fonds saņēma izskatīšanai 320 dažādas ieceres, no kurām 113 pārtapa konkrētu projektu pieteikumos. No tiem šogad atbalstīta 50 projektu īstenošana, aptverot 48 Latvijas novadus. 2015. gadā atbalstīto visu projektu apraksti: šeit.

Savukārt 2013. un 2014. gadā Borisa un Ināras Teterevu fonda programmā „Nāc un dari! Tu vari!” atbalstītas 102 organizācijas, piešķirot to iecerēm katrā gadā teju 225 000 eiro. Programmas atbalsts 2015. gadā ir līdzvērtīgā apjomā.

2013. gadā atbalstītajās organizācijās īstenoto aktivitāšu labumu guvēju skaits sasniedza 21 350 iedzīvotājus 34 novados, savukārt 2014. gadā – jau 35 500 iedzīvotājus 46 novados, bet šogad kopējais labumu guvēju skaits ir jau 45 000 cilvēku visā Latvijā.

Organizāciju veikums programmā „Nāc un dari! Tu vari!” ir ieguldījums to ilgtermiņa attīstībā. Organizāciju darbību atzinīgi novērtējušas vietējās pašvaldības un to veiksmīgā sadarbība ir labvēlīgi ietekmējusi vietējo iedzīvotāju ikdienas dzīvi.

Plašāk par programmu “Nāc un dari! Tu vari!” skatiet:  www.teterevufonds.lv (sadaļa „Projekti” – „Kopienu projekti”).

Pasākuma fotogrāfijas: http://www.teterevufonds.lv/gallery/programmas-nac-un-dari-tu-vari-jauno-ligumu-parakstisana-05112015

11_Brinumins

29. septembra seminārs

Ģimeņu un bērnu attīstības centrs “Brīnumiņš” projekta „Sadzirdēt, mainīt un attīstīt!” ietvaros 29. septembrī organizēja semināru „Tehnoloģiju ietekme uz bērnu un pieaugušo cilvēku dzīves kvalitāti. Iedzīvotāju komunikācijas veicināšana ar Talsu novada institūciju pārstāvjiem. Seminārā tika runāts par to, ka tehnoloģijas var gan pozitīvi, gan negatīvi vecināt mūsu intelektuālo, emocionālo attīstību. Tehnoloģijas ir ļoti labas, ja tās tiek izmantotas tam mērķim, kam tās paredzētas. Jāizmanto pozitīvais, ko sniedz tehnoloģijas, spēles, kuras var attīstīt loģiku, stratēģiju, kas māca valodas vai ko citu. Lektore Ingūna Ābola ne tikai vadīja semināru, bet arī sniedza individuālas konsultācijas semināra apmeklētājiem. Semināru vadīja pieaicināti lektori – klīnikā psiholoģe Zinta Linde un lektore Inguna Ābola. Semināra laikā notika tikšanās ar Talsu bērnu un jauniešu centra direktori Doloresu Leperi. Seminārā piedalījās 21 Talsu novada iedzīvotājs, kā arī semināra organizētāji. Semināra laikā tika nodrošināta bērnu pieskatīšana un kafijas galds semināra dalībniekiem.

Projekta ietvaros arī turpmāk tiek plānots organizēt seminārus par iedzīvotājiem aktuālām tēmām. Nākamais seminārs tiek plānots 2015. gada decembra mēnesī.

 

Picture 1 of 5

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Latvijas valsts.
| www.sif.lv | www.eeagrants.lv | www.eeagrants.org |

Ģimenes diena Brīnumiņā

Saulainā 7.jūnija rītā ĢBAC “Brīnumiņš” ģimenes satikās Talsu ev.lut.draudzes dārzā, lai kopā svinētu jau otro “Ģimenes dienu Brīnumiņā”. Svinētājus sagaidīja un aktivitātēs izklaidēja jautrie Kristīgie klauniņi. Visa ĢBAC “Brīnumiņš” darbinieku komanda bija parūpējusies, lai šī diena būtu brīnumiem un pārsteigumiem pilna.  Mazie dienu pavadīja radošās aktivitātēs, izklaidēs, pārsteigumos un dienas beigās mājās devās ar sakrāsotām sejiņām un ar balona figūriņām rokās. Lieliem diena bija ne tikai radoša, bet arī izglītojoša – psihologa, lektoru un Talsu novada pašvaldības pārstāvju sabiedrībā. Ikviens pasākuma dalībnieks varēja baudīt gardas pusdienas. Pavisam pasākumā piedalījās vairāk kā 70 pieaugušie un vairāk nekā 100 bērnu. Pasākums noslēdzās jautrā gaisotnē, un visi mājās devās ar patīkamu nogurumu, bet lielu prieku par kopā pavadīto laiku.

 

Picture 1 of 7

Pasākums tika organizēts projekta “Sadzirdēt, mainīt un attīstīt!” ietvaros (Līg.Nr.2012.EEZ/DAP/MIC/032/1/K/066).

projekta-logo

Piedalies aptaujā!

aptauja

Piedalies aptaujā, uzlabo Sociālā dienesta pakalpojumu klāstu!

Lai izvērtētu Talsu novada pašvaldības iespējas piedāvāt iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu atbalstu un pakalpojumus, Talsu novada Sociālais dienests veic aptauju. Tās mērķis ir uzzināt ģimeņu, kas aprūpē bērnus ar funkcionāliem traucējumiem un personas ar invaliditāti, viedokli par ērtāko sociālās palīdzības un pakalpojumu informācijas saņemšanas vietu.

No 2011. gada Talsu novada pašvaldība apmaksā bērna attīstību veicinošas nodarbības (Montesori un muzikālās nodarbības) novada bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, ko organizē ģimeņu un bērnu attīstības centrs „Brīnumiņš”. 2014. gadā nodarbībās iesaistījās 30 bērni ar funkcionāliem traucējumiem, taču redzam, ka pieprasījums no ģimenēm pieaug un šobrīd nodarbībās iesaistās 39 bērni, apmeklējot centru katru nedēļu.

Šī brīža situācija liecina, ka Talsu novadā nav pietiekams pakalpojumu un atbalsta iespēju piedāvājums un nodrošinājums ģimenēm, kas aprūpē bērnu ar funkcionāliem traucējumiem, kas var potenciāli veicināt vecāku izvēli par labu bērnu ilgstošas aprūpes institūciju pakalpojumam.

Sociālā dienesta izveidotā aptauja ietver trīs jautājumus: kur būtu ērtāk saņemt informāciju par sociālajiem pakalpojumiem un palīdzību, kas būtu nepieciešams uzlabot personu ar invaliditāti situācijā un kādus sociālos un atbalsta pakalpojumus vajadzētu izveidot ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns ar funkcionāliem traucējumiem.

Aptaujas anketu iespējams aizpildīt Talsu novada pašvaldības mājaslapā: Sociālā aizsardzība/Sociālais dienests/Sociālās aptaujas.

Pēc Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas datiem, 2014. gadā bērna invalīda statuss piešķirts 7856 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Bērnu skaits ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, par kuriem piešķirts bērna invalīda kopšanas pabalsts, ir 1992 (2013. gadā – 1942).

No 7856 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, salīdzinot novadus, lielākais skaits ir Talsu novadā – 152 (2%), Tukuma novadā – 144 (2%), Balvu novadā – 143 (2%), Ogres novadā – 132 (2%), Saldus novadā – 129 (1,6%), Kuldīgas novadā – 123 (2%) un Rēzeknes novadā – 119 (1,5%).

No 1992 bērniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, salīdzinot novadus, lielākais bērnu skaits ir Bauskas novadā – 30 (1,5%), Ogres novadā – 28 (1%), Ķekavas novadā – 28 (1%), Talsu novadā – 27 (1%), Siguldas novadā – 27 (1%), Dobeles novadā – 25 (1%), Gulbenes novadā – 25 (1%) un Tukuma novadā – 25 (1%).

Atbilstoši Labklājības ministrijas rīcībā esošajai informācijai, bērnu ar funkcionāliem traucējumiem skaits ilgstošas aprūpes institūcijās ir 444 (valsts un līgumorganizācijās – 321, pašvaldību un citās organizācijās – 123) un 7856 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kas dzīvo ģimenēs. Dati liecina, ka vecāki vai bērna likumiskie pārstāvji pārsvarā izvēlas audzināt bērnu ģimenē, nevis uzticēt bērna aprūpi ilgstošas aprūpes institūcijām, tāpēc ir nepieciešams maksimāli palielināt pieejamo atbalsta un rehabilitācijas pakalpojumu klāstu, lai vecāku vēlme bērnu audzināt ģimenē būtu vienīgā vecāku pieņemamā iespēja.

Pakalpojumu būtība ir vērsta uz maksimālu iespēju vecākiem palikt vai atgriezties darba tirgū, izglītības sistēmā vai kvalifikācijas celšanas pasākumos un izmantot savu intelektuālo potenciālu, ģimenes un darba dzīves savienošanai, sociālai integrācijai un bērna veselības un garīgās labklājības veicināšanai.

Minēto pastiprina fakts, ka apmēram 80% no bērnu ar funkcionāliem traucējumiem vecāki ir strādājoši un pastāv nepieciešamība pēc aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumiem mērķgrupas bērniem.

* Izmantota statistika no 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa „Paaugstināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” pasākuma „Deinstitucionalizācija” sākotnējā novērtējuma (2015. gada februāris).

Eva Šķubure,

Talsu novada Sociālā dienesta vadītāja vietniece