Svētdienas skola


Vīzija – 

  • Piesaistīt jaunus draudzes locekļu bērnus;
  • Veidot sadarbību ar citām svētdienas skolām;
  • Izglītot skolotājus.

 

Mērķis – 

  • Bērnu evaņģelizācija – MĪLESTĪBĀ.

Svētdienas  skolas uzdevumi –

  • Iesaistīt vecākus, vecvecākus svētdienas skolas norisē   ( vecāku pēcpusdienas utt. );
  • Veidot sadarbību ar ĢBAC “Brīnumiņa” bērniem;
  • Mācīt bērniem lūgt;
  • Svētdienas skola – otrās mājas bērniem;
  • Veicināt sadarbību ar draudzes jauniešiem;
  • Veidot labu skolotāju komandu;
  • Iepazīties ar baznīcu, draudzi;
  • Iesaistīt kalpošanā vecākus;
  • Brīvā laika pavadīšana bērniem – kristīgā garā.

 

Svētdienas skoliņā kalpo – 

  • Katru svētdienu kalpo 3 skolotāji, kopā komandā darbojas 10 skolotāji.
  • Bērni tiek dalīti trīs vecumu grupās:
  1. Jaunākā grupiņā bērni vecumā no 4 līdz 6 gadiem;
  2. Vidējā grupiņā bērni vecumā no 7 līdz 10 gadiem;
  3. Vecākā grupiņā bērni vecumā no 11 līdz 14 gadiem.

 

Svētdienas skoliņas norise –

  • Pirms dievkalpojuma skolotājas sagaida bērnus Kristīgajā ģimeņu centrā;
  • Kopā ar bērniem dodamies uz baznīcu, lai piedalītos dievkalpojuma sākuma daļā, kura laikā bērni kopā ar skolotājiem dodas pie altāra, lai aizdegtu mūsu centriņa lukturīti un saņemtu mācītāja svētību.
  • Atgriežoties Centriņā notiek neliels Svētbrīdis, kurā piedalās gan Pieskatīšanas grupiņa, gan Svētdienas skoliņa KOPĀ!