Talsu Ģimeņu un bērnu attīstības centrs «Brīnumiņš»

"Montessori izzinošā pēcpusdiena" bērniem vecumā no 4-6 gadiem

"Montessori izzinošā pēcpusdiena" ir domātas bērniem no 4 līdz 6 gadu vecumam, kurās bērni iepazīst Montessori pedagoģijas materiālus, darbojas radoši, pēta apkārtējo dabu, veic eksperimentus, iepazīst angļu valodu un rotaļājas. 

Nodarbības notiek vienu reizi nedēļā, trešdienās no plkst.13:00 līdz 18:00.