Talsu Ģimeņu un bērnu attīstības centrs «Brīnumiņš»

"Montessori izzinošā pēcpusdiena" bērniem vecumā no 4-6 gadiem

 "Montessori radošā pēcpusdiena" ir attīstoša un radoša nodarbību pēcpusdiena bērniem no 4 līdz 6 gadu vecumam, kurā strādā pielietojot Montessori metodi un materiālo bāzi. Nodarbībās tiek pētīta un iepazīta daba, tiek veikti eksperimenti, apgūti burti un cipari, izmantojot Montessori materiālus, iepazīta angļu valoda ar rotaļu palīdzību, kā arī tiek iepazīsta apkārtne un spēlētas dažādas spēles.