Talsu Ģimeņu un bērnu attīstības centrs «Brīnumiņš»

"Montessori radošā pēcpusdiena"

 "Montessori radošā pēcpusdiena" ir attīstoša un radoša nodarbību pēcpusdiena bērniem no 4 līdz 6 gadu vecumam, kurā strādā pielietojot Montessori metodi un materiālo bāzi. Nodarbībās tiek pētīta un iepazīta daba, tiek veikti eksperimenti, apgūti burti un cipari, izmantojot Montessori materiālus, iepazīta angļu valoda ar rotaļu palīdzību, kā arī tiek iepazīsta apkārtne un spēlētas dažādas spēles. 

ĢBAC "Brīnumiņš" 16 gadu jubileja

ĢBAC "Brīnumiņš" šogad svin jau savu 16. jubileju! „Brīnumiņa“ jubilejas nedēļa ir bijusi notikumiem un emocijām bagāta. Brīnišķīgie „Brīnumiņa“ bērni un viņu vecāki mūs un sevi priecēja ar sirsnīgām fotogrāfijām un apsveikumiem, kas dod spēku turpināt iesākto un tiekties uz jauniem mērķiem. Valsts prezidenta kundzes Ivetas Vējones apciemojums, tieši „Brīnumiņa“ dzimšanas dienas nedēļā, mūs saviļņoja un lika justies ļoti īpašiem.

Paldies visiem, kuri ļaujas un ļausies „Brīnumiņa“ brīnumiem!