Talsu Ģimeņu un bērnu attīstības centrs «Brīnumiņš»

Logopēdija

Logopēds strādā individuāli ar bērniem, kuriem ir dažādas valodas attīstības problēmas, piemēram:

  • Nepareiza skaņu izruna, skaņu izlaišana vai aizstāšana;
  • Neprecīzs un nepietiekams vārdu krājums;
  • Lasīšanas un rakstīšanas traucējumi;
  • Disgramatisms (nesaskaņo teikuma priekšmetu ar izteicēju, nepareizi lieto locījumus, laikus, nepareiza vārdu secība teikumā);
  • Traucēta valodas sapratne – bērns neizprot teikto, izlasīto bez papildus paskaidrojumiem.