Talsu Ģimeņu un bērnu attīstības centrs «Brīnumiņš»

''Iespēju Namiņš''

 

2023. gada 1.jūnijā, tika dibināta ĢBAC “Brīnumiņš” struktūrvienība -  dienas aprūpes centrs “Iespēju namiņš”. Šajā centrā tiek sniegts sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Pakalpojuma saņēmēju skaits ir 15 klienti, jeb kā Centra darbinieki tos sauc- draugi.

 

Dienas centra pakalpojumā tiek ietverts:

- klientu uzraudzība un individuāls atbalsts;

-Sociālā darba speciālista konsultācijas atbilstoši nepieciešamībai;

- kognitīvo spēju uzturēšana vai attīstīšana;

- dažādas nodarbionātību veicinošo prasmju attīstīšanas nodarbības ( aušana, šūšana, keramika utml.);

- pastāvīgās funkcionēšanas spēju ( mājturība, kulinārijas nodarbības utml) attīstīšana;

- sīkās motorikas ( rokdarbi, motoriku attīstošās spēles utml.) attīstību veicinošās nodarbības;

- pašaprūpes un patstāvīgās funkcionēšanas prasmju attīstība ( ēdiena pagatavošana, galda klāšana, mājturības darbi, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju lietošana);

- citu prasmju attīstību veicinošas nodarbības atbilstoši klientu vecumam un funkcionālajam stāvoklim.

- mākslas un mākslinieciskās pašdarbības spēju attīstīšanas nbodarbības ( zīmēšana, mūzika, dažādu mākslas terapiju pielietošana grāmatu lasīšana utml.)

-fiziskās aktivitātes;

- brīvā laika aktivitātes un relaksējošas nodarbības;

- pēc nepieciešamības ,dažādu speciālistu konsultācijas( ergoterapeitsm fizioterapeits, psihologs, utt.);

-pastaigas svaigā gaisā.

 

Centrs strādā katru darba dienu no 8.30-17.00, no rīta klienti ierodas Centrā un  dienu sāk ar gardām brokastīm, pēc tam notiek dažāda veida nodarbības grupās vai sociālās rehabilitācijas grupu nodarbības. Tālāk seko pusdienas, pēc kurām visi atpūšas un pēc atpūtas stundas visi atkal kopīgi darbojas dažādās aktivitātēs. Pēc kurām seko launadziņš, dienas noslēguma daļa un tad jau visi pamazām dodas uz mājām.  Centrs ir ļoti liels atspaids klientu piederīgajiem, kuras viņus ikdienā mājās aprūpē un pieskata, jo daļa no piederīgajiem var atgriezties darbā un strādāt algotu darbu, citi var vienkārši gūt atelpas brīdi un veltīt laiku sev, it īpaši tas ir svarīgi vecākiem, kuri jau ir pensionāri.  

Centra klientiem 3X nedēļā tiek piedāvāts sociālās rehabilitācijas pakalpojums. Viens no tiem ir fizioterapijas grupu nodarbības, kura ir nemainīgi reizi nedēļā. Nodarbību laikā fizioterapeite sniedz arī individuālus ieteikumus klientiem viņu fiziskās veselības stāvokļa uzlabošanai. Divas reizes nedēļā tiek piedāvāti citi rehabilitācijas pakalpojumi – mūzikas terapijas, kanisterapijas, logopēda, ergoterapijas u.c. , kuru cikls ir 10 grupu nodarbības, noslēdzoties vienam pakalpojumam uzreiz uzsākas nākošais.

Klientiem 1X nedēļā tiek piedāvāts arī  ĢBAC “Brīnumiņš” sensorās un sāls istabas apmeklējums. Sensorās istabas apmeklējuma laikā ar multisensora kompleksa palīdzību tiek veicināta ietekme uz dažādiem maņu orgāniem, bet sāls istabas apmeklējums veicina imūnās sistēmas stiprināšanu un psihoemocionālās spriedzes atslābināšanu.

 

Centra darbinieki ar klientiem dodas arī ekskursijās, kas viņiem ļoti patīk, kopīgi svins jubilejas un vārda dienas, kā arī citus svētkus.