Talsu Ģimeņu un bērnu attīstības centrs «Brīnumiņš»

ĢBAC "Brīnumiņš"

“Brīnumiņš” ir Dieva mīlestības apliecinājums, tam, ka viņa plāni mums nav zināmi. Viena vienīga lūgšana un ticība spēja darīt lielas lietas, lai tieši mūsu pilsētā dzimtu “Brīnumiņš”- Centrs, kuru gaidīja tik daudz bērni un viņu ģimenes.  “Brīnumiņš” brīnumus piedzīvo katru dienu, jo darbs, ko šeit darām, ir mīlestības bagāts un tas tiek nepārtraukti svētīts. No mazas idejas tapa liela organizācija, jo pazemībā un ticībā spējām sēt sēklu ļoti auglīgā zemē. Šeit katrs darbinieks ir Dieva sūtīts eņģelis, kurš spēj mīlēt, pieņemt un palīdzēt ikvienam "Brīnumiņa" apmeklētājam.  “Brīnumiņa” straujā attīstība notiek, pateicoties nemitīgai vēlmei palīdzēt. Šeit ambīcijas ir vērstas tikai un vienīgi, lai vēl vairāk mēs palīdzētu mūsu novadniekiem, kuriem tas ir ļoti nepieciešams. Visas terapijas ir paredzētas, lai ikviena ģimene, kurā aug bērniņš ar īpašām vajadzībām, spētu saņemt maksimālo atbalstu – šeit savās mājās, savā pilsētā!

Paldies Dievam, par visām viņa svētībām, kuras mēs piedzīvojam jau 16 gadus!