Talsu Ģimeņu un bērnu attīstības centrs «Brīnumiņš»

Dienas aprūpes centrs

ĢBAC ”Brīnumiņš” ir unikāls ar to, ka šāda veida Centrs ar tik plašu piedāvājuma un dažādu aktivitāšu klāstu nav pieejams nekur citur Talsu novadā. ĢBAC „Brīnumiņa” galvenā misija ir atbalsta sniegšana ģimenēm. Centra darbinieki ar savu darbu un Centra piedāvātajām aktivitātēm sniedz gan psiholoģisko, gan morālo atbalstu ģimenēm. ĢBAC "Brīnumiņš" visu pastāvēšanas laiku piedāvā dažāda rakstura izglītojošas nodarbības bērniem, un jauniešiem vecumā no 3 mēnešiem līdz 24 gadiem. ĢBAC “Brīnumiņš” ir reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, un jau četrus gadus ĢBAC „Brīnumiņš” pilda arī Dienas aprūpes centra funkcijas. Kā arī 2017.gadā Centrs reģistrēja jaunu struktūrvienību – Medicīnas iestādi, lai varētu piesaistīt valsts finansējumu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.  Šogad ir reģistrēta vēl viena jauna struktūrvienība “Ģimeņu atbalsta centrs”. Šīs struktūrvienības uzdevums ir sniegt atbalstu audžuģimenēm, aizbildņiem un viesģimenēm.

Centra sezonas darbības laikā, nodarbības un apmācības apmeklē apmēram 120 Talsu novada ģimenes. Šobrīd Centru apmeklē jau 35 bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām un funkcionāliem traucējumiem ( invaliditāti) un 30 bērni ar prognozējamu invaliditāti. Tas pierāda to, ka šāda veida Centrs un tā aktivitātes ir ļoti nepieciešamas un vajadzīgas. Visas nodarbības, kuras apmeklē bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām un funkcionāliem traucējumiem ir bezmaksas. Nodarbību izmaksas līdzfinansē Talsu novada pašvaldība.

Centru apmeklē arī ģimenes ar bērniem, kuriem nav attīstības traucējumi. Tiek nodrošinātas Jauno māmiņu apmācības ( nodarbības grūtniecēm), rotaļnodarbības bēbīšiem un mazulīšiem, kā arī tiek organizētas apmācības vecākiem. Visas šī ģimenes saplūst vienviet Brīnumiņā gan īpašo bērnu ģimenes, gan ģimenes, kurās nav bērni ar īpašām vajadzībām. Tas rada dabīgu mijiedarbību, savstarpējo integrēšanos un sadraudzību. Bērni jau no mazotnes pieņem, ka katrs esam atšķirīgs, bet ne savādāks, šeit dzimst empātija, mīlestība un pieņemšana.

            Centrs ir pielāgots, un funkcionāli aprīkots bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām, un jau vairāku gadu garumā Centrs nodrošina īpašas individuālas nodarbības un īslaicīgu pieskatīšanu bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām. Visām šīm ģimenēm tiek nodrošināta bērnu pieskatīšana, aprūpe un individuālās nodarbības profesionālu speciālistu vadībā, izvērtējot katra bērna īpašās vajadzības. Centrā ir izveidots Talsu novadā vienīgais Montesori un Mūzikas terapijas kabinets. Šie pakalpojumi jau vairāku gadu garumā ir pierādījuši to, ka bērniem ar attīstības traucējumiem šīs var būt kā vienas no noteicošajām metodēm, kurās viņi var uzlabot savu dzīves kvalitāti.

            Centra speciālistu darbs un piedāvātie pakalpojumi veicina bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām pašapkalpošanās un sociāli adekvātas uzvedības spēju paplašināšanu, brīvā laika adaptāciju, sadzīves adaptāciju, sociālo rehabilitāciju, sociālo iekļaušanu, t.i., pamatojoties uz klienta sociālo vajadzību pilnīgāku apmierināšanu un iemaņu ieaudzināšanu, kas palīdz sasniegt rezultātus šajā virzienā patstāvīgi. Centra sociālo pakalpojumu apgūšanā piedalās gan klienti, gan viņu ģimeņu locekļi, tuvinieki un draugi, gan arī sociālā darba speciālisti un starpprofesionāļu komandas pārējie locekļi - risinot indivīdu sociālās adaptācijas paātrināšanas problēmu, paplašinot viņu saskarsmes praktisko pieredzi, organizējot, paplašinot un nostiprinot starppersonu kontaktus, pakāpeniski iekļaujot indivīdu plašākās, nekā agrāk, sabiedriskās attiecībās. Centrs ir atzīts sociālo pakalpojumu sniedzējs Talsu novadā un blakus novados, par to liecina ārstu speciālistu atzinīgais novērtējums un Talsu novada ģimeņu atsauksmes.