Komanda ir mūsu lielākais spēks!

Adrese Saules iela 7 Talsi, Talsu pilsēta, LV-3201

Telefons +371 27883241

Mājas lapa https://brinumins.lv/

Reģ.NR.: 40008100828 Bankas konts: AS Swedbank Nr. LV43HABA0551016088439
P-Pk 9:00 - 18:00

Agnese
Kviese

Vadītāja
26317019
agnese@brinumins.lv

Esmu beigusi Liepājas Pedagoģijas akadēmiju un ieguvusi kvalifikāciju "Sākumskolas skolotājs" un "Koriģējošās vingrošanas speciālists". Mana pamatdarbvieta ir "Nacionālie bruņotie spēki", "Jūras spēki". Esmu "Brīnumiņa" radītāja, 3 meitu mamma, kuras sirds aicinājums ir sniegt atbalstu īpašajiem bērniem un viņu vecākiem.

Baiba
Smilgaine

Ģimeņu atbalsta centra sociālā darbiniece

Liene
Vicinska

Psiholoģe/Centra koordinatore
liene@brinumins.lv

Esmu beigusi Latvijas universitātes Profesionālā psiholoģijas maģistra studijas un ieguvusi klīniskā psihologa kvalifikāciju. Esmu apguvusi Minhenes funkcionālās attīstības diagnostikas metodi, kā arī ieguvusi tiesības praktizēt kā Krīzes intervences konsultants. Šobrīd turpinu apgūt Smilšu spēles terapiju. ĢBAC "Brīnumiņš" strādāju gan kā klīniskais psihologs ar bērniem un pieaugušajiem, gan arī kā Centra koordinatore.

Inga
Dižā

Grāmatvede

Kellija Megija
Mierkalne

Administratore (atvaļinājumā)
kellija@brinumins.lv

Pēc profesijas esmu klientu apkalpošanas speciāliste, šobrīd studēju Latvijas Universitātē pedagoģiju.

Sanita
Ziediņa

Vecāku padomes priekšsēdētāja, īpašo bērnu vecāku mentore, sabiedrisko attiecību speciāliste

Iveta
Pumpiņa

Montessori pedagoģe

Esmu ieguvusi Franču valodas skolotājas diplomu Liepājas Pedagoģijas akadēmijā (tag.Liepājas Universitāte) un Montessori pedagoģes diplomu Vīnes Montessori Akadēmijā.

Jana
Vadone

Montessori pedagoģe

Esmu ieguvusi profesionālo bakalaura grādu psiholoģijā un psihologa asistenta kvalifikāciju Latvijas Universitātē, pirmskolas izglītības skolotāja kvalifikāciju Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības akadēmijā, kā arī apguvusi praktisko Montessori pedagoģiju "Montessori bērnu mājā" un International Montessori Institut.

Sintija
Alsberga

Montessori pedagoģe

Esmu studējusi Latvijas Universitātē, ieguvusi profesionālo bakalaura grādu izglītībā un sociālā pedagoga kvalifikāciju. Ir iegūts sertifikāts kursā Pirmsskolas saturs un didaktika. Esmu apguvusi Montessori pedagoģiju.

Agnese
Vispoļska

Dabas vides estētikas speciāliste

Rīgas Lietišķās mākslas koledžā apguvu Tekstilmākslas dizainera specialitāti, tad Bulduru dārzkopības vidusskolā - floristiku. Pēc tam turpināju studijas Latvijas Universitātē, Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultātē, kur apguvu sociālo pedagoģiju un, visas šīs zināšanas apkopojot, esmu līdzdarbojusies biedrības "Dabas vides estētikas studiju apvienība" izveidē un dibināšanā, šobrīd esmu tās valdē un, kā Dabas vides estētikas speciālists, vadu Krāsaino smilšu nodarbības un nodarbības Silto smilšu iekārtā.

Ieva
Ose

Fizioterapeite

Esmu beigusi Daugavpils Universitāti, iegūstot fizioterapeita kvalifikāciju un profesionālo bakalaura grādu veselības aprūpē. Esmu apmeklējusi kinezioloģiskās teipošanas kursus, kā arī siltumterapijas, ūdens rehabilitācijas seminārus.

Annija
Strode

Fizioterapeite

Esmu beigusi fizioterapijas studijas Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā. Ieguvusi KT akadēmijas kinezioloģiskās teipošanas sertifikātus ProTaping un Pediatrijā. Apguvusi klasisko un fitnesa masāžu Baltic Beauty School. Ieguvusi RedCord Neurac 1 sertifikātu darbam ar RedCord slinga sistēmu.

Ilze
Pečule

Psiholoģe

Patreiz apgūstu LU PPMF profesionālās maģistra studijas psiholoģijā, Klīniskā psiholoģija. Esmu ieguvusi LLU TF Profesionālo maģistra grādu izglītības zinātnē, kvalifikācija Karjeras konsultants, kā arī LU PPF Profesionālo bakalaura grādu psiholoģijā, kvalifikācija Psihologa asistents. Esmu apmeklējusi semināru "Zīmējumi, kā novērtēšanas un traumas pārstrādes projektīvās metodes", kā arī apguvusi profesionālās pilnveides programmu "Agrīnās intervences pieejas soļi", izgājusi apmācības ciklu "Praktiski soļi audzinot emocionāli traumētu bērnu" un Latvijas Pašvaldības mācību centra 40h mācību kursu "Bērnu tiesību aizsardzība".

Madara
Rozentāle

Mūzikas pedagoģe

Esmu ieguvusi izglītību Ventspils Mūzikas vidusskolā un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, absolvējot pedagoğijas studijas sitaminstrumentu spēles klasē. Dažādu profesionālās pilnveides programmu ietvaros esmu apguvusi arī Orff metodes pamatus. Šobrīd turpinu studijas Liepājas Universitātē, pilnveidojot savas zināšanas un prasmes mūzikas terapijā.

Tija
Grīnberga

Mūzikas pedagoģe

Esmu beigusi Talsu bērnu mūzikas skolu, kā arī Ventspils Mūzikas koledžu- esmu flautas skolotāja. Esmu beigusi Latvijas Kultūras akadēmiju un ieguvusi Personāla vadības maģistra grādu.

Ilze
Kleinhofa-Prūse

Audiologopēde

Esmu ieguvusi profesionālo bakalaura grādu veselības aprūpē un audiologopēda profesionālo kvalifikāciju Rīgas Stradiņa Universitātē.

Esmu beigusi Rīgas Stradiņa universitāti un iegūvusi profesionālo bakalaura grādu veselības aprūpē un Ergoterapeita kvalifikāciju. Papildus esmu apmēklējusi kinezioloģiskās teipošanas kursus, kā arī starpdisciplinārās apmaiņas programmas ārpus Latvijas: sociālajā iekļaušanā (Occupation-based perspective in social inclusion, University College of Northern Denmark), paliatīvajā aprūpē (Interdisciplinary Programme on Palliative and End-of-Life Care (IPPE) Artevelde University College, Ghent, Belgium) un integrējošajā aprūpē (Diversity and Social Inclusion (DiSI), COHEHRE Academy and Rotterdam University of Applied Sciences).

Agija Bīriņa

Logopēde

Trīs lietas, labas lietas. Esmu ieguvusi trīs augstākās izglītības Latvijas Universitātē. Ieguvusi maģistra grādu ar pedagoģiju nesaistītā jomā, kā arī profesionālo kvalifikāciju pirmsskolas pedagoģijā un skolotāja logopēda profesionālo kvalifikaciju. Esmu Latvijas Logopēdu Asociācijas biedrs.

2001.gadā esmu beigusi Liepājas Universitāti kā latviešu valodas, literatūras skolotāja, logopēde. Strādāju ar dažāda vecuma bērniem - veicu runas un valodas korekciju, palīdzu pilnveidot gan lasītprasmes, gan rakstītprasmes skolas vecuma bērniem.