Komanda ir mūsu lielākais spēks!

Adrese Saules iela 7 Talsi, Talsu pilsēta, LV-3201

Telefons +371 27883241

Mājas lapa https://brinumins.lv/

Reģ.NR.: 40008100828 Bankas konts: AS Swedbank Nr. LV43HABA0551016088439
P-Pk 9:00 - 18:00

Agnese
Kviese

Vadītāja
26317019
agnese@brinumins.lv

Esmu beigusi Liepājas Pedagoģijas akadēmiju un ieguvusi kvalifikāciju "Sākumskolas skolotājs" un "Koriģējošās vingrošanas speciālists". Mana pamatdarbvieta ir "Nacionālie bruņotie spēki", "Jūras spēki". Esmu "Brīnumiņa" radītāja, 3 meitu mamma, kuras sirds aicinājums ir sniegt atbalstu īpašajiem bērniem un viņu vecākiem.

Kellija Megija
Mierkalne

Administratore
26311850
kellija@brinumins.lv

Pēc profesijas esmu klientu apkalpošanas speciāliste, šobrīd studēju Latvijas Universitātē pedagoģiju.

Baiba
Smilgaine

Ģimeņu atbalsta centra sociālais darbinieks

Sanita
Ziediņa

Vecāku padomes priekšsēdētāja, īpašo bērnu vecāku mentore, sabiedrisko attiecību speciāliste

Baiba
Jāvalde

Grāmatvede

Iveta
Pumpiņa

Montessori padagoģe, Sabiedrisko attiecību speciāliste
iveta@brinumins.lv

Esmu ieguvusi Franču valodas skolotājas diplomu Liepājas Pedagoģijas akadēmijā (tag.Liepājas Universitāte) un Montessori pedagoģes diplomu Vīnes Montessori Akadēmijā.

Jana
Vadone

Montessori pedagoģe

Esmu ieguvusi profesionālo bakalaura grādu psiholoģijā un psihologa asistenta kvalifikāciju Latvijas Universitātē, pirmskolas izglītības skolotāja kvalifikāciju Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības akadēmijā, kā arī apguvusi praktisko Montessori pedagoģiju "Montessori bērnu mājā" un International Montessori Institut.

Sintija
Alsberga

Montessori pedagoģe

Esmu studējusi Latvijas Universitātē, ieguvusi profesionālo bakalaura grādu izglītībā un sociālā pedagoga kvalifikāciju. Ir iegūts sertifikāts kursā Pirmsskolas saturs un didaktika. Esmu apguvusi Montessori pedagoģiju.

Agnese
Vispoļska

Dabas vides estētikas speciālists

Rīgas Lietišķās mākslas koledžā apguvu Tekstilmākslas dizainera specialitāti, tad Bulduru dārzkopības vidusskolā - floristiku. Pēc tam turpināju studijas Latvijas Universitātē, Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultātē, kur apguvu sociālo pedagoģiju un, visas šīs zināšanas apkopojot, esmu līdzdarbojusies biedrības "Dabas vides estētikas studiju apvienība" izveidē un dibināšanā, šobrīd esmu tās valdē un, kā Dabas vides estētikas speciālists, vadu Krāsaino smilšu nodarbības un nodarbības Silto smilšu iekārtā.

Ieva
Ose

Fizioterapeite

Esmu beigusi Daugavpils Universitāti, iegūstot fizioterapeita kvalifikāciju un profesionālo bakalaura grādu veselības aprūpē. Esmu apmeklējusi kinezioloģiskās teipošanas kursus, kā arī siltumterapijas, ūdens rehabilitācijas seminārus.

Annija
Strode

Fizioterapeite

Esmu beigusi fizioterapijas studijas Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā. Ieguvusi KT akadēmijas kinezioloģiskās teipošanas sertifikātus ProTaping un Pediatrijā. Apguvusi klasisko un fitnesa masāžu Baltic Beauty School. Ieguvusi RedCord Neurac 1 sertifikātu darbam ar RedCord slinga sistēmu.

Liene
Vicinska

Centra koordinatore
liene@brinumins.lv

Esmu beigusi LU Profesionālā psiholoģijas bakalaura studijas, ieguvusi Psihologa asistenta kvalifikāciju, šobrīd turpinu LU PPMF profesionālās maģistra studijas psiholoģijā, Klīniskā psiholoģija. Esmu beigusi Krīzes intervences apmācības un ieguvusi sertifikātu, kas ļauj strādāt kā krīzes intervences konsultantei. Papildus esmu apguvusi kursu "Zīmējumi kā novērtēšanas un traumas pārstrādes projektīvās metodes".

Ilze
Pečule

Psiholoģe

Patreiz apgūstu LU PPMF profesionālās maģistra studijas psiholoģijā, Klīniskā psiholoģija. Esmu ieguvusi LLU TF Profesionālo maģistra grādu izglītības zinātnē, kvalifikācija Karjeras konsultants, kā arī LU PPF Profesionālo bakalaura grādu psiholoģijā, kvalifikācija Psihologa asistents. Esmu apmeklējusi semināru "Zīmējumi, kā novērtēšanas un traumas pārstrādes projektīvās metodes", kā arī apguvusi profesionālās pilnveides programmu "Agrīnās intervences pieejas soļi", izgājusi apmācības ciklu "Praktiski soļi audzinot emocionāli traumētu bērnu" un Latvijas Pašvaldības mācību centra 40h mācību kursu "Bērnu tiesību aizsardzība".

Madara
Rozentāle

Mūzikas pedagoģe

Esmu ieguvusi izglītību Ventspils Mūzikas vidusskolā un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, absolvējot pedagoğijas studijas sitaminstrumentu spēles klasē. Dažādu profesionālās pilnveides programmu ietvaros esmu apguvusi arī Orff metodes pamatus. Šobrīd turpinu studijas Liepājas Universitātē, pilnveidojot savas zināšanas un prasmes mūzikas terapijā.

Tija
Teibe

Mūzikas pedagoģe

Esmu beigusi Talsu bērnu mūzikas skolu, kā arī Ventspils Mūzikas koledžu- esmu flautas skolotāja. Esmu beigusi Latvijas Kultūras akadēmiju un ieguvusi Personāla vadības maģistra grādu.

Māra
Džeriņa

Ergoterapeite

Esmu ieguvusi bakalaura grādu Rīgas Stradiņa Universitātē ergoterapijas programmā un maģistra grādu Rīgas Stradiņa Universitātē sociālajā darba programmā. Esmu izgājusi teipošanas apmācību un "Sensorās integrācijas elementu izmantošana bērniem" apmācības kursu.

Ilze
Gudēna

Audiologopēds

Esmu ieguvusi profesionālo bakalaura grādu veselības aprūpē un audiologopēda profesionālo kvalifikāciju Rīgas Stradiņa Universitātē.

Anita
Klauberga

Logopēde

2015.gadā beidzu Liepājas Universitāti - ieguvu profesionālo bakalaura grādu logopēdijā un skolotāja logopēda profesionālo kvalifikāciju.

Dace
Raudziņa

Kanisterapeite

Esmu beigusi Rīgas 1.medicīnas skolu, ieguvusi kvalifikāciju "Medmāsa", kā arī esmu beigusi Rīgas Sarkanā Krusta medicīnas koledžu un ieguvusi kvalifikāciju "Kosmētiķe" un esmu beigusi Latvijas Kinoloģiskās Federācijas pilnveides kursu kinoloģijā. Esmu ieguvusi sertifikātu kanisterapijā Polijā.