Talsu Ģimeņu un bērnu attīstības centrs «Brīnumiņš»

Mūzikas nodarbības

Organizējot individuālās mūzikas nodarbības bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām, tiks dota iespēja risināt dažādas fiziskās un emocionālās problēmas, piemēram, mazināt trauksmi, hroniskas sāpes, hipertensiju u.c.

Individuālajās mūzikas nodarbībās tik pielietotas mūzikas terapijas metodes. Visbiežāk lietotās mūzikas terapijas tehnikas ir mūzikas klausīšanās, vokālā un instrumentālā improvizācija, un kustība. Individuālo mūzikas nodarbību specifiskie mērķi ir:

  •   pastiprināt balss izmantošanas iespējas;
  •  stimulēt valodas attīstību un motoriskās koordinācijas spējas;
  •  attīstīt darbošanās – gaidīšanas spējas;
  • muzicējot kopā, veidot mūzikas dialogu;
  •  attīstīt ķermeņa un identitātes apzināšanos;
  • attīstīt fantāzijas izmantošanu domāšanā un muzicēšanā;
  • veidot mūzikas terapijas struktūru, kurā var pieredzēt un izpaust dažādas emocijas utt.

Mūzikas nodarbības palīdz bērniem, kuriem ir traucēta valodas attīstība, motorikas vai kognitīvā attīstība. Speciālas brīvās improvizācijas metodes palīdz paplašināt viņu kustību koordināciju (kāju, roku, un mutes motoriskās spējas) un loģisko domāšanu. Individuālās mūzikas nodarbības palīdz bērniem un pieaugušajiem, kuriem ir cerebrāli traucējumi vai citas neiroloģiskas saslimšanas. Vājdzirdīgajiem bērniem palīdz uztvert atšķirības starp dažādām skaņām, lai viņiem būtu labāki priekšnosacījumi valodas attīstībai. Pielietojot mūzikas terapijas metodes, var mazināt bailes, trauksmi maziem bērniem, kuriem ir ilgstoša ķīmijas terapijas pielietošana. Arī pie neiroloģiskām blakus parādībām īpašas mūzikas terapijas metodes var atjaunot pazaudētās motoriskās spējas. Bērniem ar autismu un Dauna sindromu šī terapija var būt galvenā metode, kā uzlabot un attīstīt viņu spējas.