Talsu Ģimeņu un bērnu attīstības centrs «Brīnumiņš»

Montesori nodarbības

Montessori pedagoģijas metodika tiek pielietota jau daudzus gadu desmitus un ir pārbaudīta kā efektīva metode bērnu audzināšanā un izglītošanā. Ar tās palīdzību bērni vienkāršā veidā apgūst ikdienā tik nepieciešamās zināšanas un tās būtiski uzlabo viņu dzīves kvalitāti, palīdzot labāk integrēties sabiedrībā. Šādas nodarbības ir ļoti nepieciešamas bērniem ar īpašām vajadzībām, kā arī bērniem, ar funkcionāliem traucējumiem. Ar Montessori pedagoģijas nodarbību palīdzību tiek uzlabota bērnu un jauniešu dzīves kvalitāte un tiek sekmēta šīs mērķgrupas attīstība - emocionāla intelekta, maņas, motorikas, objektu atpazīšanas, uztveres un izzināšanas spējas. Montessori didaktiskās sistēmas pamatā ir trīs principi: individualitāte, brīvība un ārējo jūtu veidošanās sekmēšana. Darbā ar bērniem un jauniešiem uzmanība tiek pievērsta zināšanām, kā arī psihiskās un fiziskās attīstības iekšējiem procesiem, jauna “redzējuma” veidošanai. Gan individuālās, gan grupas Montessori nodarbības attīsta bērna zināšanas un ceļ bērna pašapziņu, vairo ticību saviem spēkiem, kas tik ļoti nepieciešama, lai cilvēks dzīvē spētu izvirzīt sev mērķus un sasniegt tos.