Ziedojumi palīdz mums attīstīt mūsu centru

Atver sirdi brīnumiem

Sniedz palīdzīgu roku

AS Swedbank LV43HABA0551016088439 Reģ.nr.: 40008100828

       Vairāku gadu garumā ‘’Brīnumiņa” klienti ir rosinājuši izveidot ziedojuma kontu, lai ikvienam būtu iespēja mums palīdzēt.

      Visus 16 gadus, centra pastāvēšanas laikā, esam strādājuši un attīstījušies ar projektu palīdzību. Pateicoties dažādu projektu atbalstam, mēs esam aprīkojuši gan Sensoro istabu, gan Montessori, gan Mūzikas, gan Smilšu terapijas kabinetus, kā arī iegādājušies tādas inovatīvas iekārtas, kā Rapael Smart glove un Redcord slinga aprīkojumu. Mēs arvien meklējam jaunas projektu iespējas, taču arī tās ir izsmeļamas.

      Mēs strādājam uz attīstību, un mums ir svarīgi nodrošināt Talsu novada iedzīvotājus ar viņiem nepieciešamiem rehabilitācijas pakalpojumiem pēc iespējas tuvāk viņu dzīvesvietai. Mēs vēlamies izveidot Talsos modernu, plašu pakalpojumu un jaunu tehnoloģiju klāstu, kas pavērs lielākas iespējas sniegt atbalstu mūsu novada bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām un smagiem funkcionāliem traucējumiem.

     Atrodoties jaunās telpās, mums ir pavērušās jaunas iespējas attīstīt centru. Mums ir iecere izveidot Silto smilšu terapijas un ūdens terapijas pakalpojumus, lai bērniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem šie pakalpojumi būtu pieejami tuvu viņu dzīvesvietai, tādēļ ka šie pakalpojumi ir efektīvi tad, ja tos saņem regulāri, taču bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām izbraukāt uz citiem novadiem, lai saņemtu šos pakalpojumus, ir sarežģīti.

       Esam iecerējuši centra dārza teritorijā ierīkot rotaļu laukumu, kas būtu pielāgots bērniem ar kustību traucējumiem, jo arī šie bērni vēlas izbaudīt šūpošanos un rotaļāšanos, kā ikviens bērns.

        Visas nodarbības, kuras apmeklē bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām un funkcionāliem traucējumiem no Talsu novada ir bezmaksas.  Nodarbību izmaksas 100% finansē Talsu novada pašvaldība.

      Tavs ziedojums mums palīdzēs ieviest jaunus rehabilitācijas pakalpojumus un iegādāties modernu aprīkojumu, kas ļaus Talsu novada īpašajiem bērniem un jauniešiem uzlabot viņu dzīves kvalitāti.

Mūsu norēķinu konts: AS Swedbank Nr. LV43HABA0551016088439, Reģ.nr.: 40008100828.