Ģimeņu atbalsta centrs nodarbojas ar bērnu adopcijas jautājumiem

"Ģimeņu atbalsta centrs"

Ģimeņu atbalsta centra galvenie virzieni ir :

  • piesaistīt, izglītot un atbalstīt jaunās audžuģimenes, aizbildņus, adoptētājus, viesģimenes un specializētās audžuģimenes;
  • nodrošināt "Atbalsta grupas/tikšanās" ģimenēm, kuras ir uzņēmušas bērnus;
  • nodrošināt "Atbalsta grupas/tikšanās" ģimenēm, kuras plāno kļūt par audžuvecākiem, aizbildņiem, viesģimenēm, adoptētājiem vai specializētām ģimenēm;
  • lai maksimāli atbalstītu ģimeni bērna adaptācijas periodā, vai citu grūtību novēršanā tiks piesaistīta Centra speciālistu komanda (sociālais darbinieks, psihologs un mentors);
  • nodrošināt psihoterapeita un jurista atbalstu krīzes situācijā;
  • nodrošināt tikšanos Centra speciālistu klātbūtnē ar bērna bioloģisko ģimeni;
  • vadīt izglītojošus seminārus ģimenēm kapacitātes stiprināšanai;
  • nodrošināt audžubērnu pieskatīšanu semināru laikā;
  • nodrošināt sociālos rehabilitācijas pakalpojumus audžubērniem pie Montessori, logopēda, psihologa, ergoterapeita, un fizioterapeita speciālistiem;
  • īstenot citus pasākumus un aktivitātes, kuras veicinās bērnu un vecāku interešu ievērošanu.