Talsu Ģimeņu un bērnu attīstības centrs «Brīnumiņš»

Privātuma politika

(Konfidencialitātes nosacījumi)

Informācijas izmantojums, datu aizsardzība un tīmekļa privātums

“Brīnumiņš”, Ģimeņu un bērnu attīstības centrs (tālāk – Centrs) rūpējas par tīmekļa vietnes apmeklētāju privātumu un uzskata tā aizsardzību par ļoti svarīgu, taču vienlaikus atgādina, ka ar tīmekļa starpniecību noraidītas informācijas drošumu nekad nav iespējams garantēt pilnībā.

Personu identificējoša informācija

Centrs apkopo tikai to personu identificējošu informāciju (vārdu/uzvārdu, dzīvesvietas adresi, telefona numuru vai e-pasta adresi), ko vietnes apmeklētājs pats ir labprātīgi uzticējis. Centrs var izmantot šo informāciju, lai iegūtu atgriezenisko saikni un uzlabotu tīmekļa vietnes saturu, atbildētu uz konkrētās personas lūgumiem/jautājumiem, kā arī to lietot iekšējām vajadzībām. Par visiem citiem informācijas izmantojuma mērķiem vietnes lietotāji tiek informēti atsevišķi. Gadījumos, kad lietotājs tam piekrīt, un Centrs to vēlas, tā var sniegt noderīgu informāciju par dažādiem Centra jaunumiem (pakalpojumiem, sasniegumiem), kā arī lūgt lapas apmeklētāju viedokli par tiem.

Lapas lietotājiem, uzticot personu identificējošu informāciju, jāņem vērā, ka viņi faktiski ar to sniedz savu piekrišanu tās izmantojumam augstākminētajiem mērķiem, kā arī dod atļauju tam, ka Centrs var izmantot un uzglabāt šo informāciju.

Personu identificējošas informācijas izplatīšana

Centrs nepārdod personu identificējošu informāciju nevienai trešajai pusei, lai arī kādi būtu tās iespējamā izmantojuma nolūki un mērķi.

Centrs var atklāt lietotāju  datus sekojošos gadījumos:

  • ja tai ir pamats uzskatīt, ka šīs informācijas publiskošana ir nepieciešama, lai identificētu, kontaktētu vai uzsāktu tiesiskas darbības pret kādu personu, kura var nodarīt jebkādu kaitējumu citām personām vai Centram, apdraudot tās tiesības, īpašumu vai darbību, kā arī pakļaut šādiem un līdzīgiem riskiem citus šīs tīmekļa vietnes lietotājus un/vai personas;
  • ja tai ir pamats uzskatīt, ka tas jādara saskaņā ar likuma prasībām, vai gadījumos, kad to pieprasa tiesībsargājošās vai citas drošības institūcijas kriminālizmeklēšanas procesa gaitā, vai civilās un administratīvās institūcijas civilprāvu vai administratīvās izmeklēšanas gadījumos.

Personu neidentificējoša informācija

Centrs var uzkrāt arī personu neidentificējošas informācijas kopumu, piemēram, tīmekļa vietnes apmeklētāju kopējo skaitu, tīmekļa vietnes konkrēto sadaļu apmeklētāju skaitu, apmeklētāju interneta pakalpojumu sniedzēju domēnu vārdus. Centrs šo datu kopumu var izmantot, lai saprastu tīmekļa vietnes apmeklētāju paradumus, līdz ar to – uzlabotu šo vietni un Centra sniegtos pakalpojumus. Centrs var šo informāciju nodot saviem sadarbības partneriem – šajā procesā nekāda personu identificējoša informācija atklāta netiek.

IP adrešu izmantojums

Interneta Protokola (IP) adrese ir skaitļu kopums, kas automātiski tiek piešķirts datoram ik reizi, kad tā lietotājs pieslēdzas savam interneta pakalpojumu sniedzējam. Šādu pat funkciju var veikt arī organizāciju iekšējie vai arī ārējie tīkli. Tiešsaistes laikā tīmekļa serveri pēc šīs IP adreses automātiski identificē lietotāja datoru.

Centrs var apkopot šīs adreses sistēmas administrācijas un tīmekļa vietnes audita nolūkos. Centram nav mērķis pievienot lietotāja IP adresi viņa personu identificējošajai informācijai, kas nozīmē to, ka ikviena lietotāja sesija tiek reģistrēta, bet pats lietotājs paliek mums anonīms. Lai gan, protams, Centrs var izmantot šīs IP adreses ar mērķi identificēt vietnes apmeklētājus situācijās, kad tā uzskata par nepieciešamu nodrošināt viņu uzvedības atbilstību vietnes lietošanas nosacījumiem vai arī aizsargāt Centra pakalpojumus, vietni vai citus apmeklētājus.

Saites uz citām tīmekļa vietnēm

Kā papildu pakalpojums lietotājiem Centra tīmekļa vietnēs var būt atrodamas saites trešo pušu tīmekļa vietnēm. Šī privātuma politika uz šīm citām tīmekļa vietnēm neattiecas. Lūdzu, iepazīstieties ar citu apmeklēto vietņu lietošanas un privātuma nosacījumiem!

Sīkdatnes

Centrs lietotāju datoru pārlūkprogrammās var ievietot sīkdatnes. Sīkdatnes ir pavisam nelielas teksta datnes, kas sniedz informāciju par to, cik bieži kāda persona apmeklē tīmekļa vietni un ko viņa savu sesiju laikā dara. Sīkdatnes pašas par sevi nekādu personu identificējošu informāciju nesatur, bet, ja lietotājs šādu informāciju sniedz, piemēram, reģistrējoties lapā, šī informācija var tikt apvienota ar datiem, ko satur sīkdatne.

Drošība

Centrs izmanto drošas datu sistēmas un nepieciešamības gadījumā ir gatava veikt arī papildu drošības pasākumus, lai aizsargātu tai uzticētos lietotāju datus no pazušanas, ļaunprātīgas izmantošanas un pārveidošanas.

Piekļuve lapas lietotāju uzticētajai informācijai ir tikai īpaši pilnvarotiem Centra darbiniekiem. Kaut arī Centrs nevar pilnībā garantēt, ka nenotiks nekāds datu zudums, ļaunprātīgs izmantojums vai izmaiņas tajos, tā pieliek visas pūles, lai šādus nepatīkamus gadījumus novērstu.

Saistošie nosacījumi

Uzticot personiskos datus un/vai citu personisku informāciju, lapas lietotāji apliecina, ka viņiem ir saistoši šie konfidencialitātes politikas nosacījumi, un viņi atzīst, ka Centram ir rīcības brīvība šajā dokumentā definētajos gadījumos un apmērā rīkoties ar šo informāciju.

Izmaiņas

Šie konfidencialitātes nosacījumi var tikt izmainīti jebkurā laikā, tāpēc lietotāji tiek aicināti regulāri pārliecināties par aktuālajām izmaiņām.

Kontakti

“Brīnumiņš”, Nodibinājums: Ģimeņu un bērnu attīstības centrs, Saules iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201

Tālr. Nr. +371 26317019; e-pasts: info@brinumins.lv facebook.com/brinumins.lv