''Brīnumiņa" Ziemassvētki

''Brīnumiņa" Ziemassvētki

Šajā gadā ĢBAC „Brīnumiņš” Ziemassvētku pasākumu svinēja Talsu kinoteātrī. Šī bija lieliska iespēja būt plašās, gaišās un mājīgās telpās. Paldies kinoteātra mīļajām meitenēm par viesmīlīgo uzņemšanu, par apskaņošanas iespējām, par iespēju baudīt svētkus ļoti jaukās, siltās un mājīgās telpās!
Kā jau katru gadu mūs iepriecināja 'Brīnumiņa' zvaigznītes- mūsu īpašie bērniņi. Katrs priekšnesums tika rūpīgi gatavots un katra dziesmiņa tika ietērpta mīlestībā, dažkārt klusumā, dažkārt ļoti lielā skaļumā un, tas bija sirds baudāms pasākums.
Mums ir svarīgi, lai katram bērnam tiek dota iespēja būt uz skatuves un baudīt savu zvaigžņu mirkli, un mums tas izdevās. Šie bērni ir īpaši un fantastiski, viņiem tikai ir jādod iespēja!
Svētku noslēgumā, pateicoties Talsu novada Sociālajam dienestam, ikviens bērniņš saņēma īpašo un vienmēr gaidīto svētku paciņu. Šis gads bija īpašs, jo svētku dāvanas saņēma arī īpašo bērnu vecāki. Paldies ikvienam uzņēmējam, kurš vēlējās šajā gadā prieku sagādāt tieši īpašo bērnu vecākiem- Inesei Rezongai, Evitai Afoņinai, "Rožu nama" meitenēm, Talsu hokeja kluba Ledushalle- Imantam Ziediņam, Cafe THK- Indrai Āboliņai, Usma Spa, Raitim Strautmanim, Mārim Rozenbergam ar ģimeni, Mārcim Kristbergam,  Šokolādes muzejam Pūrē, Happy Latvia!
Paldies par katru mīļo sirds cilvēku, kurš savās domās, lūgšanas patur īpašos bērniņus, vecākus un viņu ģimenes! Mēs novēlam, lai ticība ir katrā sirdī, lai cerība nekad mūs nepamet un, lai mīlestība vairo mīlestību! Lai gaiši, Dieva svētīti Jums ikvienam šie īpašie svētki! "Brīnumiņa" kolektīvs

Top trešais "Talsu novada Sirds stāsti" raidījums

Trešajā “Talsu novada Sirds Stāstu” raidījumā mēs rādīsim stāstu par ģimeni, kurā aug bērniņš ar retu ģenētisku saslimšanu.

2019-05-05