Labdarības gaismas virpulis

Labdarības gaismas virpulis

Talsu Rotari Klubs un tā biedri rīko laimīgās biļetes akciju- labdarības gaismas virpuli "Iegriežam Talsu saulīti", lai palīdzētu ieviest jaunus terapijas pakalpojumus mūsu novada īpašajiem bērniem. Mums ir svarīgi nodrošināt īpašajiem bērniem nepieciešamos pakalpojums pēc iespējas tuvāk viņu dzīvesvietai. 
Katrā piektajā laimīgajā biļetē slēpjas pārsteigums, kurš tiks atklāts 17.augustā plkst.14:00 pie Rotari kluba stenda “Dižmāras” tirgū! 
Sirsnīgs paldies visiem mīļajiem cilvēkiem, kuri darbojas Rotari klubā, par nenovērtējamo ieguldījumu mūsu īpašo bērnu labklājības veicināšanā! 

Top trešais "Talsu novada Sirds stāsti" raidījums

Trešajā “Talsu novada Sirds Stāstu” raidījumā mēs rādīsim stāstu par ģimeni, kurā aug bērniņš ar retu ģenētisku saslimšanu.

2019-05-05