Noslēdzas projekta "Palīdzi man izdarīt pašam" īstenošana

Noslēdzas projekta "Palīdzi man izdarīt pašam" īstenošana

Ansamblis_Kras.jpg

Straujiem soļiem tuvojas gada gaišākie svētki, kā arī  projekta ‘’Palīdzi man izdarīt pašam’’  noslēgums. Jau novembrī noslēdzām pakalpojumu sniegšanu un bērni un vecāki saņēma pēdējās nodarbības. Šis projekts ir bijis ļoti aktīvs un dažādiem pakalpojumiem bagāts. Projekta ietvaros tapa izglītojoši raidījumi par dažādiem aktuāliem tematiem ikvienam, raidījumiem ir daudz skatījumu un tie palīdzējuši gūt atbildes uz neatbildētiem jautājumiem.  Gan mūsu bērni ar FT, gan viņu vecāki saņēma dažādus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Kopā bērni saņēma 1531 nodarbības un viņu vecāki 492, kas kopumā sastāda 2023 nodarbības. Cik interesanti, ka 2023.gadā projekts noslēdzas ar tieši tādu pašu nodarbību skaitu - 2023. Ļoti patīkami, ka plānotais nodarbību skaits tika arī izstrādāts tieši kā plānots. Protams, lai sasniegtu šo rezultātu tika ieguldīts liels darbs gan no projekta vadības grupas, gan no speciālistu puses. Esam ļoti pateicīgi katram speciālistam par lieliski padarīto darbu,ko apliecina bērnu ar FT vecāku kvalitātes novērtējuma anketās atstātās ļoti labās atsauksmes un atzinīgie vārdi par katru no speciālistiem, kā arī par projekta vadības grupas darbu un sociālā darbinieka sniegtajiem padomiem un palīdzību. Liels paldies arī bērniem un viņu vecākiem par pacietību un nepaguršanu. Liels paldies Centrālai finanšu aģentūrai par iespēju un atbalstu un liels paldies mūsu projekta vadītājai Unai Igaunei par lielisku sadarbību.

 

Publikācija sagatavota 12.12.2023.

 

Top trešais "Talsu novada Sirds stāsti" raidījums

Trešajā “Talsu novada Sirds Stāstu” raidījumā mēs rādīsim stāstu par ģimeni, kurā aug bērniņš ar retu ģenētisku saslimšanu.

2019-05-05