Pagājis jau pusgads kopš ĢBAC "Brīnumiņš" veiksmīgi īsteno Eiropas sociālā fonda atbalstīto projektu "Tu vari tāpat, kā es"

Pagājis jau pusgads kopš ĢBAC "Brīnumiņš" veiksmīgi īsteno Eiropas sociālā fonda atbalstīto projektu "Tu vari tāpat, kā es"

Ansamblis_Kras.jpg
Pavisam nemanot pagājis jau pusgads, kopš ĢBAC “Brīnumiņš” uzsācis īstenot Eiropas Sociālā Fonda un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras atbalstīto projektu Nr. 9.2.2.3/20/A/005 “Tu vari tāpat, kā es”.
Projekta īstenošanas laikā kopumā tiek plānots nodrošināt 2683 nodarbības 50 vai vairāk bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un 24 šo bērnu likumiskajiem pārstāvjiem un/vai audžuģimenēm.
Līdz šim projekta aktivitātēs iesaistījušies jau 52 bērni un 12 bērnu likumiskie pārstāvji ne tikai no Talsu novada, bet arī no Dundagas, Rojas, Mērsraga un Kandavas novadiem, kopumā nodrošinātas 906 nodarbības.
Kopš 2020. gada septembra projekta ietvaros bērni saņēmuši individuālās fizioterapijas, ergoterapijas, kanisterapijas, audiologopēda un mūzikas terapijas nodarbības, kā arī psihologa konsultācijas. Neraugoties uz valstī izsludināto ārkārtas situāciju saistībā ar COVID-19 pandēmiju, lielāko daļu individuālo sociālās rehabilitācijas pakalpojumu joprojām nodrošinām klātienē, tomēr īpaši piedomājam par to, lai tiktu ievēroti visi nepieciešamie drošības pasākumi. Pateicoties mūsdienu tehnoloģiju iespējām, plānotās vecāku grupu nodarbības, kopš 2020. gada novembra tiek nodrošinātas attālināti, sniedzot iespēju vecākiem saņemt gan atbalstu, gan noderīgu informāciju saistībā ar bērnu audzināšanu.
Bērnu grupu nodarbības kopš 2020. gada novembra ārkārtas situācijas dēļ diemžēl ir nācies atlikt, tomēr tās plānots nodrošināt tiklīdz situācija valstī stabilizēsies.
Par projekta finansējumu tikuši labiekārtoti psihologa, fizioterapijas, ergoterapijas un mūzikas terapijas kabineti un iegādāts augstas kvalitātes aprīkojums.
Lai veicinātu sabiedrības informētību un izpratni par bērniem ar īpašām vajadzībām, viņu ikdienu, grūtībām un izaicinājumiem, līdz šim ir izveidoti divi Talsu novada Sirds stāstu raidījumi, kurus iespējams noskatīties gan ĢBAC "Brīnumiņš" Facebook kontā, gan mūsu mājaslapā www.brinumins.lv.

Top trešais "Talsu novada Sirds stāsti" raidījums

Trešajā “Talsu novada Sirds Stāstu” raidījumā mēs rādīsim stāstu par ģimeni, kurā aug bērniņš ar retu ģenētisku saslimšanu.

2019-05-05