Ir pagājuši trīs mēneši kopš ĢBAC ‘’Brīnumiņš’’ īsteno projektu nr. 9.2.2.3/22/A/006 ‘’Palīdzi man izdarīt pašam’’ .

''Palīdzi man izdarīt pašam''

Ir pagājuši trīs mēneši kopš ĢBAC ‘’Brīnumiņš’’ īsteno projektu nr. 9.2.2.3/22/A/006 ‘’Palīdzi man izdarīt pašam’’ . Projekta mērķis ir palielināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, kā arī veicināt ilgtspējīgu ĢBAC “Brīnumiņš” dienas aprūpes centra darbību, nodrošinot kvalitatīvu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību tuvu dzīvesvietai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenē no Talsu un Tukuma novadiem.
Projekta īstenošanas laikā plānots nodrošināt vispusīgus sociālas rehabilitācijas pakalpojumus 58 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un 35 šo bērnu likumiskajiem pārstāvjiem. Kopā, projekta īstenošanas laikā, plānots nodrošināt 2023 nodarbības pie dažādiem speciālistiem, tādējādi veicinot mērķgrupas ikdienas prasmju, funkcionālo spēju un dzīves kvalitātes uzlabošanos.
Pirmo trīs mēnešu laikā projektā pakalpojumu saņēmuši 26 bērni ar FT un 8 bērnu likumiskie pārstāvji. Projekta ietvaros ir nodrošinātas kopumā 220 nodarbības, t.sk., mūzikas terapijas, fizioterapijas un silto smilšu individuālās nodarbības bērniem ar FT. Decembra mēnesī darbību uzsāka arī atbalsta grupas vecākiem.
 
16.01.2023.

Top trešais "Talsu novada Sirds stāsti" raidījums

Trešajā “Talsu novada Sirds Stāstu” raidījumā mēs rādīsim stāstu par ģimeni, kurā aug bērniņš ar retu ģenētisku saslimšanu.

2019-05-05