Eiropas sociālās fonda atbalstītā projekta Nr. 9.2.2.3/20/A/005 "Tu vari tāpat, kā es" īstenošana "Brīnumiņā" jau pusē un šo deviņu mēnešu laikā esam saskārušies ar ne vienu vien izaicinājumu, kas saistīts ar neparedzamo situāciju valstī un pasaulē. Tomēr pāri visam, skaidri apzinoties un virzoties uz nosprausto mērķi, mūsu komanda spējusi pieņemt šos izaicinājumus, pārvarēt grūtības un sniegt mūsu īpašajiem bērniem tik ļoti nozīmīgos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

Projekta Nr. 9.2.2.3/20/A/005 "Tu vari tāpat, kā es" īstenošana jau pusē

Ansamblis_Kras.jpg

Šis laiks bijis pārbaudījums ne tikai bērniem un viņu ģimenēm, bet arī ĢBAC "Brīnumiņš" komandai. Tomēr jāsaka, ka pateicoties šiem pārbaudījumiem, mūsu komanda kļuvusi vēl spēcīgāka, vēl varošāka un esam guvuši vēl lielāku pārliecību, ka kopīgiem spēkiem spējam un spēsim tikt galā ar jebkurām grūtībām.
Projekta ietvaros labiekārtoti vairāki kabineti un iegādāts aprīkojums, kas ļauj dažādot sniegtos pakalpojumus un tos nodrošināt vēl augstākā kvalitātē. ĢBAC "Brīnumiņš" psihologu kabinets ir ieguvis jaunu veidolu un tas papildināts ar Minhenes funkcionālās diagnostikas koferi, kas ļauj noteikt bērnu attīstības funkcionēšanas līmeni un ir īpaši palīdzošs darbā ar bērniem ar īpašām vajadzībām. Psihologu kabinets papildināts arī ar Vekslera intelekta testu skolas vecuma bērniem, kas arī ir būtisks instruments psihologa darbā. Ticis labiekārtots mūzikas terapijas kabinets un tajā iegādāts unikāls instruments - Stīgu gulta, kas bērniem ar īpašām vajadzībām sniedz iespēju piedzīvot vēl nebijušas sajūtas, baudot stīgu vibrācijas.
Kopumā šo deviņu mēnešu laikā ĢBAC "Brīnumiņš" speciālisti nodrošinājuši 1479 nodarbības 58 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un 12 šo bērnu vecākiem. Īpašs prieks par to, ka šī projekta ietvaros ĢBAC "Brīnumiņš" sniegtos pakalpojumus varam nodrošināt ne tikai Talsu novada bērniem, bet arī bērniem no Dundagas, Rojas, Mērsraga un Kandavas novadiem. Tas būtiski atvieglo gan bērnu, gan ģimeņu ikdienu un veicina viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos.

Top trešais "Talsu novada Sirds stāsti" raidījums

Trešajā “Talsu novada Sirds Stāstu” raidījumā mēs rādīsim stāstu par ģimeni, kurā aug bērniņš ar retu ģenētisku saslimšanu.

2019-05-05