Talsu novada Sirds stāsti. "Elīnas stāsts"

Talsu novada Sirds stāsti. "Elīnas stāsts"

 Šajā Sirdsstāstā audīsim ārkārtīgi spēcīgu stāstu par bezgalīgu ticību Dievam, kurā bezcerība un nolemtība mijas ar brīnumu, kuru ir piedzīvojusi viena no Talsu STIPRAJĀM ģimenēm.

Ingunas stāsts, ar kuru viņa ar ārkārtīgu spēku, pazemību un ticību dalās šajā raidījumā, būs mums visiem par lielu iedrošinājumu tam, ka Dievam nav neiespējams nekas, ja vien tas ir viņa nodoms…Meitas smagā diagnoze satrieca ģimeni, bet viņas dziedināšana ir nākusi par svētību mums visiem - mūsu pilsētai, mūsu bērniem…. Vai vēzis kā diagnoze ir dziedināms? JĀ, IR! To mēs piedzīvosim šajā stāstā . Ar lielu cieņu vēlos teikt PALDIES Ingunai Gruzniņai - Talsu Kristīgās vidusskolas direktorei, mammai, meitai, sievietei…par to, ka dalījies, par to, ka katru gadu atverot savas skolas durvis, Tu spēj liecināt visiem un katram vienam par brīnumu, kuru piedzīvoja tava ģimene… Lai Dieva svētība ir kopā ar Elīnu, kopā ar tavu stipro ģimeni un Tevi, mīļā Inguna! Cieņā un pateicībā, Agnese Kviese

2021-11-10

 Raidījums tapis Eiropas Sociālā fonda atbalstītā projekta Nr. 9.2.2.3/20/A/005 "Tu vari tāpat, kā es" ietvaros.

Otrais “Talsu novada Sirds stāsti” raidījums

Otrajā “Talsu novada Sirds Stāstu” raidījumā mēs audīsim stāstu par Larisas un Normunda pieredzi, audzinot trīs audžubērnus.

2019-04-02

SIRDS STĀSTU pirmais raidījums

SIRDS STĀSTU pirmais raidījums

2019-02-18

Trešais Sirds Stāstu raidījums

Noskatoties trešo “Talsu novada Sirds Stāstu” raidījumu, asaras ir kā pašsaprotama daļa no stāsta. Izdzīvot, izsāpēt un PIEŅEMT var tikai tie vecāki, kuri spēj arī bezcerībā redzēt un ticēt gaismai.

2019-05-06