Talsu novada Sirds stāsti. "Sāras stāsts"

Talsu novada Sirds stāsti. "Sāras stāsts"

Šajā Talsu novada Sirds stāstā ir ieausts ļoti spēcīgas Talsu ģimenes stāsts... Stāsts par vecākiem, kuri uz rokām jau 25 gadus auklē un aprūpē savu īpašo meitu Esteri un 17 gadus - savu jaunāko meitiņu Sāru, kura arī ir piedzimusi ar īpašām vajadzībām. Aužot stāstu, asaras mijas ar apbrīnu par to, cik daudz spēka var būt vienā ģimenē. Ligita nav sabiedrībai “ērtākā” mamma, jo viņa ir CĪNĪTĀJA un ļoti labi pārzina savu bērnu tiesības. “Brīnumiņa” speciālisti apbrīno un ciena Ligitu par viņas drosmi, neatlaidību, cīņassparu un bezgalīgo mīlestību pret savām meitām.
Šis stāsts tapis projekta Nr. 9.2.2.3/20/A/005 "Tu vari tāpat, kā es" ietvaros
2021-04-01
 

Otrais “Talsu novada Sirds stāsti” raidījums

Otrajā “Talsu novada Sirds Stāstu” raidījumā mēs audīsim stāstu par Larisas un Normunda pieredzi, audzinot trīs audžubērnus.

2019-04-02

SIRDS STĀSTU pirmais raidījums

SIRDS STĀSTU pirmais raidījums

2019-02-18

Trešais Sirds Stāstu raidījums

Noskatoties trešo “Talsu novada Sirds Stāstu” raidījumu, asaras ir kā pašsaprotama daļa no stāsta. Izdzīvot, izsāpēt un PIEŅEMT var tikai tie vecāki, kuri spēj arī bezcerībā redzēt un ticēt gaismai.

2019-05-06