Projekts "Skaņu dziedinošā terapija"

Skaņu dziedinošā terapija

Projekta, kas tiek finansēts AS “Latvenergo” sociālās palīdzības programmas ietvaros, ko administrē Fonds Ziedot.lv, nodibinājumam Ģimeņu un bērnu attīstības centram “Brīnumiņš”  ir piešķirti 4059,95 EUR, kas paredzēti, lai bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām no Talsu novada tiktu paaugstināta dzīves kvalitāte un mazināti funkcionālie traucējumi. Projekta ietvaros tiks iegādāts  DALMATIAN INVENTO vertikalizators,  kas ļaus bērniem, kuri ikdienu pavada ratiņkrēslā, nodarbībās piedalīties stāvus pozā, veicinās nodarbību kvalitāti un pavērs bērniem jaunus apvāršņus. Tiks iegādātas logopēdiskās zondes, lai audiologopēds varētu palīdzēt bērniem ar dažādas izcelsmes artikulācijas traucējumiem, kā arī tiks papildināts mūzikas terapijas inventārs ar Tibetiešu bļodu komplektu, Skaņu bungām, Mācību timpānu un Rokas bungām. Mūzikas inventārs pilnveidos dziedinošo terapiju ikvienam bērnam ar īpašām vajadzībām.

Projekta īstenošanas laiks ir no 01.03.2020. līdz 01.09.2020.

Publicēts 09.03.2020.