Projekta "Rotaļas dabā" ietvaros ĢBAC "Brīnumiņš" atklāj funkcionāli pielāgotu bērnu laukumu bērniem ar īpašām vajadzībām

Projekta "Rotaļas dabā" ietvaros ĢBAC "Brīnumiņš" atklāj funkcionāli pielāgotu bērnu laukumu bērniem ar īpašām vajadzībām

Tā ilgi gaidītā diena ir pienākusi, kad pie mums ĢBAC "Brīnumiņš" tika atklāts rotaļu laukums, kas pielāgots bērniem ar īpašām vajadzībām, projekta "Rotaļas dabā" ietvaros. Pateicoties lieliskai, operatīvai sadarbībai ar Būvfirma OK, SIA Faber Lignum un arhitekti Elizabeti Freimani, tikusi īstenota tik sen lolotā ideja par iespēju bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm spēlēties un pavadīt laiku kopā, rotaļājoties ārā, svaigā gaisā. Atklāšanas pasākumā bērnu acis mirdzēja neviltotā sajūsmā par iespēju spēlēties pielāgotajās smilšu kastēs, jo kādam šī bija pirmā reize, izbaudot smilšu kūku cepšanas priekus. Bija fantastiski redzēt bērnu un mammu smaidus, līdzās šūpojoties un piedzīvojot mierpilnu kopā būšanu.

Projekts īstenots Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes: 19.2.2 "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas"  ietvaros. Projekta īstenošana bijusi iespējama pateicoties Lauku atbalsta dienesta, Talsu rajona partnerības un Talsu novada pašvaldības atbalstam, kā arī ĢBAC “Brīnumiņš” līdzfinansējumam.

Foto: Agnese Varņecka