Projekta "Rotaļas dabā" īstenošana tuvojas noslēgumam

Projekta "Rotaļas dabā" īstenošana tuvojas noslēgumam

 

 

Kopš vasaras vidus Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes: 19.2.2 "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" projekta ietvaros ĢBAC “Brīnumiņš” teritorijā norisinājušies vērienīgi teritorijas labiekārtošanas darbi. Strauji tuvojas tā diena, kad laukums ap Centru būs ieguvis pavisam citu veidolu, sniedzot mūsu apmeklētājiem ar īpašām vajadzībām iespējas pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku kopā ar savām ģimenēm laukā, svaigā gaisā. Ar mūsu atbalstītāju – Lauku atbalsta dienests, Talsu rajona partnerība un Talsu novada pašvaldība, kā arī ĢBAC “Brīnumiņš” līdzfinansējumu – tiek iekārtots pirmais rotaļu laukums Talsu novadā, kas būs funkcionāli pielāgots bērniem ar īpašām vajadzībām, t.sk. bērniem, kuri pārvietojas ratiņkrēslā. Lai nodrošinātu bērnu drošību, tiek veikta vecā žoga demontāža un jauna, droša žoga uzstādīšana, aptverot visu rotaļu laukuma teritoriju. Lai dotu iespēju bērniem, kuri pārvietojas ratiņkrēslā, rotaļāties laukumiņā uzstādītajās funkcionāli pielāgotajās smilšu kastēs, ir nobruģēta taciņa un laukums ērtai piekļūšanai rotaļu laukuma inventāram. Šobrīd norit darbi pie masīvkoka šūpoļu uzstādīšanas, kurās kopā ar saviem īpašajiem bērniem, būs iespēja šūpoties ikvienam Centra vecākam. Projekta ietvaros jau ticis uzstādīts galds ar soliem, kas sniegs iespēju ģimenēm pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku kopā.