Centra komanda vēlas attīstīt un paplašināt ikviena pakalpojuma kvalitāti, turklāt būtiski uzsvērt, ka šī ir iespēja uzlabot pakalpojuma kvalitāti pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai.

"Vingro drošāk"

Centra komanda, izvērtējot esošo telpu un speciālistu kapacitāti, secināja, ka nepieciešams paplašināt fizioterapijas pakalpojumu, jo, apzinot Centra apmeklētāju specifiskās funkcionēšanas un attīstības vajadzības, ir skaidrs, ka efektīvai fizioterapijas nodrošināšanai, nepieciešamas specifiskas, pielāgotas iekārtas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.  Pateicoties iespējām piesaistīt finansējumu, šī ideja tiek īstenota ar projekta “Vingro drošāk” aktivitātēm. Projekta ietvaros ir aprīkota Centra fizioterapijas zāle ar jaunām, inovatīvām multifunkcionālām iekārtām  - Būris vingrojumiem - DOLOMITE, Thera Suit kostīms, zviedru siena, Lifespan TR8000i Tredmill skrejceļš un vingrošanas kāpnes. Iegādātās ierīces/aprīkojums veicina un uzlabo funkcionēšanas spējas ikvienam Centra apmeklētājam.

            Centra komanda vēlas attīstīt un paplašināt ikviena pakalpojuma kvalitāti, turklāt būtiski uzsvērt, ka šī ir iespēja uzlabot pakalpojuma kvalitāti pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai.

Projekts tiek finansēts A/S “Latvijas valsts meži” Sociālās palīdzības programmas ietvaros, ko administrē Fonds Ziedot.lv

https://www.facebook.com/brinumins.lv/videos/529917232291678/