"Iespēju Namiņam" ir pievienojies viens mazs, jauks namiņš!

"Iespēju Namiņam" ir pievienojies viens mazs, jauks namiņš!

Mūsu  "Iespēju Namiņam" ir pievienojies viens mazs, jauks namiņš!
 
Vasarā, skatoties kā mūsu kuplās liepas zaros šiverē putniņi, radās sapnis par pašu būvētu barotavu mazajiem  dziedātājiem, lai mums būtu par ko rūpēties, ko aukstajā laikā caur logu vērot un priecāties. 
Un nu, tuvojoties ziemai, šo mūsu sapni sadzirdēja divi jauni puiši, ar kuru atbalstu un palīdzību tapa šis burvīgais namiņš.  Mēs kopīgi vairākas dienas cītīgi strādājām-  beicējām, vaskojām, naglojām...jā, arī klūdījāmies un kopīgi kļūdas labojām, lai putniņiem ziemā pilni punči, bet mums- prieks, ka spējam kopīgi radīt ko skaistu un vērtīgu!
Lai putniņiem labi garšo! 
Pateicība  Dravim Priedītim un Rūdolfam Akmeņlaukam par sirds siltumu, materiālo atbalstu un   kopīgo darbošanos!