Sociālās rehabilitācijas pakalpojums- Ergoterapija

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums- Ergoterapija

Sociālās rehabilitācijas ietvaros, "Iespēju Namiņā"notiek ergoterapijas grupu nodarbības. 
Ergoterapeita galvenais mērķis darbā ar personu ir attīstīt un uzlabot prasmes, lai veicinātu personas neatkarību ikdienā. Ergoterapeita galvenais “instruments” ir ikdienas aktivitātes, tās tiek mērķtiecīgi izvēlētas un veiktas. Grupu nodarbībās ar “Iespēju namiņa” dalībniekiem tiek veiktas dažādas radošas un arī ikdienišķas aktivitātes-  gatavojam, veidojam, radam, spēlējam spēles u.c. Nodarbībās veiktās  aktivitātes nodrošina jaunu un jau esošo prasmju apgūšanu un uzlabošanu, kognitīvo funkciju uzlabošanu, sīkās un lielās motorikas attīstīšanu, socializēšanos un sadarbības vienam ar otru veicināšanu.