“Brīnumiņš” turpinās palīdzēt nu jau ar lielāku stabilitātes garantu

Ģimeņu un bērnu attīstības centrs “Brīnumiņš” jau vairākus gadus ir nozīmīgs sociālā atbalsta pakalpojumu nodrošinātājs Talsu novadā. Šogad Talsu novada dome ir slēgusi trīs gadu līgumu ar centru, lai nodrošinātu lielāku stabilitāti ne tikai pakalpojumu sniedzējam, bet arī saņēmējiem, kā arī ir palielināts finansējuma apjoms pakalpojumiem.

Līdz šim ar centru “Brīnumiņš” līgums par pakalpojumu sniegšanu tika slēgts uz gadu par aptuveni 58 000 eiro. Šogad tas ir noslēgts uz trīs gadu periodu, palielinot finansējuma apjomu līdz 91 650 eiro gadā. Lai arī finansējums ir piešķirts 47 bērnu terapijai (33 bērniem ar invaliditāti un 14 bērniem ar prognozējamu invaliditāti), tomēr centra vadītāja Agnese Kviese uzsver – ar palielināto finansējumu varēs palīdzēt vairāk bērniņiem. “Brīnumiņā” šobrīd ir iespējams saņemt Montesori, mūzikas, psihologa, fizioterapeita, ergoterapeita un Canis nodarbību terapiju. Centra speciālisti turpina pašizglītošanos un esošajā apjomā spēj nodrošināt visus nepieciešamos pakalpojumus.

“Noslēgtais trīs gadu sadarbības līgums ir nozīmīgs drošības garants un stabilitāte katram centra darbiniekam. Ir liels gandarījums, ka varēsim vēl vairāk bērniem nodrošināt īpašās nodarbības un pakalpojumus. Iespēju robežās mēģināsim palīdzēt visiem – domāsim un plānosim, kā to realizēt,” sacīja A. Kviese. Būtisks ieguvums, palielinoties finansējumam, būs iespēja visiem ratiņkrēslā esošajiem bērniņiem nodrošināt fizioterapiju. Līdz šim tā bija pieejama tiem, kuriem fizioterapija ir vajadzīga dzīvības uzturēšanas funkciju nodrošināšanai.

“Ir ļoti smagi gadījumi, kad bērniņam fizioterapija nepieciešama katru dienu. Ja bērns ikdienu pavada ratiņos, tad fizioterapija reizi nedēļā ir minimālā programma,” paskaidroja centra vadītāja.

Canis terapijas nodarbības centrā ir jaunums, kas aizsākās pēc Talsu pilsētas svētkos saziedotajiem līdzekļiem. Talsu novada sertificētie suņi šo pakalpojumu nodrošina arī citu novadu bērniem, tagad reizi nedēļā rotējošā kārtībā Canis terapijas nodarbības būs iespēja izbaudīt arī pieciem Talsu novada bērniem.

Šobrīd “Brīnumiņš” nodrošina pakalpojumus ne tikai Talsu novada bērniem, tos izmanto arī Dundagas, Mērsraga, Kandavas novads. A. Kviese uzsvēra, ka daudzi novadi var mācīties no Talsu novada pašvaldības – reti kur pašvaldības sniedz tik lielu atbalstu kā Talsu novadā.

“Katru gadu pieaug bērnu skaits, kuriem vajadzīga palīdzība. Lai arī medicīna ļoti strauji attīstās, tomēr parādās dažādas jaunas ģenētiskas saslimšanas, kas līdz šim nebija diagnosticētas. Arī vecāki kļūst izglītotāki, viņi redz, ka Talsos ir vieta, kur meklēt palīdzību. Mēs neanalizējam, ja bērnam ir vajadzības, tad iespēju robežās nodrošinām ko varam, arī šo psiholoģisko mīlestības devu. Netincinām un nepratinām. Kad atnāk vecāki ar savu sāpi, kad viņi ar asarām un izmisumu acīs pasaka, ka esam viņu vienīgā cerība, tā ir emocionāli ļoti smaga satikšanās arī man. Satikt bērniņu un redzēt reālo situāciju ir ļoti grūti, bet manī ir pārliecība, ka emocijas ir jānoliek malā un jādomā, kā varam palīdzēt, mēģinām nodrošināt maksimālo programmu, arī atbalstu vecākiem. Ar emocijām palīdzēt nevaram, ir jāstrādā. Bez emocijām, protams, nevaram neko sasniegt, šie gadījumi sāp visai komandai. Nākam kopā, katru bērnu sevī izdzīvojam, to izsāpam un izraudam, bet tad pievēršamies darbam. Man dzīvē ir ļoti palaimējies, ka “Brīnumiņš” ir dzimis un izaudzis un ka man ir tik fantastiska komanda. Superīgākās meitenes! Nesen iegāju pie fizioterapeites un redzēju, kā viņa strādā – viņa stutēja uz kājiņām kādu īpašu meitenīti, zinu, ka tas bērniņam ir grūti izdarāms, bet viņa, lai noturētu bērniņu uz kājām, bučoja viņu no vienas vietas – vaidziņus un kakliņu! Tā ir tāda mīlestība! Tas ir svešs bērns, bet viņi spēj mīlēt. Ja ir komanda, tad var kalnus gāzt, tikai paveriet mums durvis un mēs izdarīsim ne to vien!” ir pārliecināta A. Kviese.

Inita Fedko

Canis terapijas nodarbības

Augusta mēnesī „GBAC „Brīnumiņš”” saviem mīļajiem brīnumbērniem organizēja Canis terapijas nodarbības, kuras tika īstenotas pateicoties Talsu pilsētas svētku laikā, pasākuma „Tusiš iekš Tals Tirg” rīkotajai labdarības akcijai. Kopā tika saziedoti 439.71 EUR. Visi saziedotie līdzekļi tika izlietoti īpašo bērniņu vajadzībām – iegādājāmies „PUPU” maisus un tika novadītas vairākas Canis terapijas nodarbības. Paldies Dace Raudziņa un viņas mīļajiem sunīšiem – Odrijai un Vainglory Verde Carmello par novadītajā nodarbībām un veiksmīgo sadarbību. Sirsnīgs paldies pasākuma “Tusiš iekš Tals Tirg” veidotājam Mārtiņš Labāns par vēlmi palīdzēt Talsu īpašajiem bērniņiem.

Labdarības akcija

Talsu pilsētas svētku laikā, pasākuma „Tusiš iekš Tals Tirg” Krāmu tirdziņā tika rīkota labdarības akcija. Kopā tika saziedoti 439.71 EUR. Visi saziedotie līdzekļi tiks izlietoti nodibinājuma “Ģimeņu un bērnu attīstības centrs „Brīnumiņš”” īpašo bērniņu vajadzībām. Nodrošināsim Canis terapijas nodarbības. Canis terapija ir paredzēta bērniem ar garīgām attīstības problēmām, autismu, hiperaktivitāti, paralīzi, cerebrālo trieku, dažādiem kustību traucējumiem. Suns ir motivācija censties veikt noteiktas darbības. Sadarbojoties cilvēkam ar suni, bērns mācās iniciatīvu, pacietību un paškontroli, aug pašnovērtējums un kompetence, mazinās spastika muskuļos, un veidojas jauni refleksi. Terapijas vajadzībām centrs iegādāsies divus „PUPU” maisus. Pupu maisi nepieciešami, lai veiktu bērnu pozicionēšanu nodarbībās. Ergonomiski pareizs stāvoklis ir ļoti būtisks komplikāciju risku mazināšanai.
Sirsnīgs paldies pasākuma “Tusiš iekš Tals Tirg” veidotājiem Mārtiņam Labānam un Andrim Jugānam par vēlmi palīdzēt Talsu īpašajiem bērniņiem un paldies par „Brīnumiņa” komandai un īpašo bērnu vecākiem un viņu bērniem doto iespēju iesaistīties Krāmu tirdziņa akcijā! Tas ikvienam deva iespēju sajust līdzcilvēku, talsinieku mīlestību un atbalstu.
Informēsim talsiniekus par to kā bērniem klāsies Canis terapijas nodarbībās, lai ikviens redzētu, cik ļoti šīs nodarbības ir noderīgas mūsu īpašajiem bērniņiem.
Lai labas domas vairo labus darbus, lai Dieva svētība ir pār katru ģimenīti, katru cilvēku, kurš vēlas dāvāt savu sirds siltumu, mīlestību un prieku!
Patiesā cieņā un mīlestībā,
ĢBAC „Brīnumiņš” vadītāja Agnese Kviese, Brīnumiņa speciālistu superkomanda un mūsu īpašo mīlulīšu – bērniņu un vēcāku vārdā – PALDIES!

Projekts: “Palīdzēsim rociņām radīt brīnumus”

Projekta nosaukums: “Palīdzēsim rociņām radīt brīnumus”

Projekta īstenošanas periods: 01.03.2018. – 01.03.2019.

Projekta mērķis: Pilnveidot ĢBAC “Brīnumiņš” sociālo aktivitāšu attīstību, iegādājoties inovatīvu iekārtu Centra Sensorajai istabai, kas palīdzēs bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām attīstīt fiziskās un garīgās prasmes, un iemaņas, ilgtspējā veicinot sociālā riska grupām iekļaušanos sabiedrībā.

Projekta apraksts: projekta “Palīdzēsim rociņām radīt brīnumus”, ietvaros Centrs ir iegādājies digitālu ierīci «Rapael Smart Glove» jeb «gudro cimdu» bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām. “Gudrais cimds” ir pavisam jauna iekārta — tikai 2014. gadā tā tika palaista testa režīmā, un «Brīnumiņš» Talsu novadam ļāvis kļūt par otro vietu Ziemeļeiropā, kur šāda ierīce ir pieejama. Iekārta atslogo darbu ergoterapeitiem, terapeitiem un pedagogiem, kuri nodarbojas ar neiroloģisku problēmu risināšanu. Ierīce veicina bērnu un jauniešu vispārējo attīstību – gan sajūtas, gan maņas, gan dažādus reflektorus. Šī ierīce paredzēta, ja tās lietotājam ir bijuši smadzeņu bojājumi, kas radījuši nepilnvērtīgas roku kustības, tā uzlabo motārās funkcijas (roku, plaukstu, apakšdelmu un plecu) rehabilitāciju. Ar šīs ierīces palīdzību funkcionāli tiek novērtētas pirkstu, plaukstas locītavu, apakšdelmu kustību funkcijas. Šī ierīce palīdz cilvēkiem atgūt kontroli pār savām rokām. Iekārta piedāvā dažādas kustības uzdevumu apmācības, kas saistītas arī ar spēļu aktivitātēm, mācīšanās vingrinājumiem un ikdienas darbībām. Rehabilitācijas vingrinājumi paredzēti fizikālai terapijai un izziņas terapijai. Centra bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām šī jaunā sociālā aktivitāte tiek nodrošināta bezmaksas. Tas dod iespēju bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām saņemt jaunas, inovatīvas sociālās aktivitātes, kas būtiski veicina vispusīgu bērnu un jauniešu attīstību, ilgtspējā uzlabojot viņu dzīves kvalitāti.

“Gudro cimdu” ar Talsu novada pašvaldības līdzfinansējumu ļāva iegādāties Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam.

Atzinības raksts

“Ğimeņu un bērnu attīstības centrs “Brìnumiņš”” saņēma ATZINĪBAS RAKSTU, LR Tiesìbsarga Birojs organizētajā Gada balvas personu ar invaliditati atbalstam svētku pasākumā, nominācijā – “Bērnu ar invaliditāti aizstāvis”. Mīļš, sirsnīgs PALDIES par novērtēto darbu, kuru īsteno Brìnumiņa komanda. Paldies Brīnumiņa meitenēm, padomei un mūsu mīļajiem Brīnumiņa bērniņiem, un viņu ğimenītēm. Īpašs PALDIES Marika Grohjacka par pieteikumu konkursam! Pasākumu organizēja LR Tiesībsarga Birojs, Invalìdu un viņu draugu apvienība Apeirons un Latvijas Nacionālā bibliotēka.

 

Picture 1 of 4